Φιλοπεριβαλλοντικά θεματικά διαχειριστικά σχέδια από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

close-up-cultivation-environment

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ήταν η πρώτη που υπέβαλε πρόταση στην πράξη «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της ΠΑΜΘ», στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπομέτρου 7.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το υπουργείο διαμόρφωσε δέκα ομάδες προστατευόμενων περιοχών, δημιουργώντας ένα αναπτυξιακό και συνάμα φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο για τον πρωτογενή τομέα.

Στην ΠΑΜ-Θ υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία περιλαμβάνει περιοχές σε Ροδόπη και Έβρο, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης, και η άλλη στους νομούς Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Όλες οι προστατευόμενες NATURA περιοχές που μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται στην πρόταση, σύμφωνα με τον Νίκο Κολάτσο, αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά την εκπόνηση ενός θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά οικοσυστήματα στις προστατευόμενες περιοχές των δύο γεωγραφικών ομάδων. Ο κ. Κολάτσος εξηγεί πως μετά την έγκριση από το ΥΠΑΑΤ θα προκηρυχθεί εθνικός διαγωνισμός, ώστε να αναλάβει ένας ανάδοχος να εκπονήσει το έργο των δύο σχεδίων. Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει τη μελέτη μετά από διαβουλεύσεις με τους αγρότες και όλους τους εμπλεκόμενους, υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, θα υπάρξει συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης των δύο σχεδίων, θα μελετηθούν οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων, υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα από τους αγρότες, οι οποίες θα ενισχυθούν μέσω του ΠΑΑ. Τελικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός μέτρων, γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα συμφωνούν με τα οριζόμενα στις Κοινοτικές Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, ικανών να υλοποιηθούν από μέτρα του ΠΑΑ ή αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.