Φρενάρουν Μεταποίηση και Βιολογικά οι ευρωεκλογές

✱ Έως το τέλος του έτους ο προγραμματισμός των προσκλήσεων – Προς Σεπτέμβριο τα Βιολογικά ✱ Αναβαθμίζονται τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, έρχεται το μεγάλο πρόγραμμα Δημόσιων Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Μετά τις ευρωεκλογές πρόκειται να προκηρυχθούν δύο από τις μεγάλες Παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) της ΚΑΠ 2023-2027, η Μεταποίηση και τα Βιολογικά, ενώ αναμένεται και η προκήρυξη της νέας πρόσκλησης για τη Μείωση της Νιτρορύπανσης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022.

Επιπλέον, στα σκαριά είναι η πρόσκληση για τη Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών και Διεπαγγελματικών και επίκειται έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την ενεργοποίηση του προγράμματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΕΦ 2023-2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», μία από τις σημαντικότερες Παρεμβάσεις της νέας προγραμματικής περιόδου είναι η Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», με προϋπολογισμό ύψους 240 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να τρέξει μετά τον Σεπτέμβριο. Αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία, μέσω παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των χειμερινών απορροών (ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές) και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων για τη μείωση των απωλειών.

Παράλληλα, το ΥΠΑΑΤ και οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές έχουν καταρτίσει πλάνο για τον χρονοπρογραμματισμό των υπόλοιπων προσκλήσεων που θα ενεργοποιηθούν έως τα τέλη του τρέχοντος έτους και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», ετοιμάζονται να βάλουν τάξη στις καθυστερήσεις που καταγράφονται σε δημόσια έργα.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές στις 30 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2022 και της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, που θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα.

Την ίδια ημέρα, θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όσον αφορά τις πληρωμές των δύο προγραμμάτων, ενώ θα αναλυθούν και κάποιες ειδικές θεματικές. Πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η έγκριση των τελικών κριτηρίων επιλογής (βαθμολογίας) της 1ης πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, καθώς την περασμένη Τρίτη (21/5) ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση.

Κοντά στη ΔΕΘ τα Βιολογικά

Όπως ξεκαθαρίζει στην «ΥΧ» υψηλόβαθμο στέλεχος του ΥΠΑΑΤ: «Δεν αληθεύουν τα δημοσιεύματα περί προκήρυξης των Βιολογικών την ερχόμενη εβδομάδα». Η Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία), που περιλαμβάνει δύο δράσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής, η μία στη γεωργία και η άλλη στην κτηνοτροφία, αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά τις ευρωεκλογές.

Ακόμα, ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί εάν ο χρόνος προκήρυξης θα τοποθετηθεί πριν ή μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μοριοδότηση πληγεισών περιοχών στη Μεταποίηση

Όσον αφορά τη Μεταποίηση, αναμένεται να τρέξει αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση. Η Υπουργική Απόφαση είναι έτοιμη και προς υπογραφή, ενώ καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη των δικαιούχων αναμένεται να διαδραματίσει ένα συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής που αφορά την κατηγορία περιοχής παρέμβασης. Βάσει αυτού, θα μοριοδοτούνται οι περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ήδη, έχει τροποποιηθεί το τεχνικό δελτίο της Παρέμβασης και έχει γίνει τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το συμπληρωματικό.

Αυτό θα εφαρμόζεται για τη σειρά κατάταξης της πράξης στον πίνακα υπαγωγής, μόνο εφόσον ο φορέας έχει συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία στην κατηγορία που ανήκει και θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πληγείσες περιοχές.

Οι υπόλοιπες προσκλήσεις που έρχονται

Σύμφωνα με τους φακέλους των δύο Συνεδριάσεων, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 αναμένεται:

Η νέα πρόσκληση της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (για τις δεσμεύσεις Α, Β και Γ), που θα αφορά διετή περίοδο δεσμεύσεων, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2024 και λήξη στις 31/12/2025, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Το πεδίο εφαρμογής αφορά πέντε –από τις 30– περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες στη Νιτρορύπανση: Το θεσσαλικό πεδίο, όπου συμπεριλαμβάνονται και η περιοχή του Δομοκού, η περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας, η πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας και οι περιοχές του Νότιου και του Βόρειου Τμήματος του ποταμού Έβρου. Οι παραπάνω περιοχές επελέγησαν ως πληγείσες από πλημμύρες και πυρκαγιές το 2023.

Όσον αφορά το Στρατηγικό Σχέδιο, αναμένονται:

Από μέρα σε μέρα, η προκήρυξη της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (Εξισωτική έτους 2024).

Έως το τέλος του έτους, η Παρέμβαση 70.1-3 «Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων» σε ό,τι αφορά τη Δράση 2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Μέσα στο ερχόμενο εξάμηνο, η Παρέμβαση Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για την υποβολή προτάσεων έργων από δημόσιους φορείς. Πρέπει πρώτα να εκδοθεί το θεσμικό πλαίσιο για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και την ανάπτυξη νέου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΚΑΠ).

Το φθινόπωρο, η 1η πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας». Η προδημοσίευση έχει γίνει, ενώ στις 30 Μαΐου πρόκειται να εγκριθούν και τα τελικά κριτήρια επιλογής.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3–70–1.2 «Ενισχύσεις για την προστασία του αγροτικού τοπίου», το τρίτο τρίμηνο του 2024 Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση για τη Δράση «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», ενώ στις αρχές του 2025 μετατίθεται η πρόσκληση για τη Δράση «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσων Θήρας και Θηρασιάς».