Φθιώτιδα: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας

Με πρόσφατη πρόσκληση της διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλούνται οι φορείς που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα να ενισχύσουν με προτάσεις τους τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας.

Στόχος αυτής της προσπάθειας, όπως εκτιμούν τα στελέχη της περιφέρειας, είναι να αποκτήσουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της περιοχής μία ταυτότητα για πρόσβαση σε νέες αγορές.

Η δράση αυτή έρχεται να συνδεθεί και με την τοπική οικονομία, ώστε να καταστεί ένας υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός. Μεταξύ των συμμετεχόντων θα υπάρξει ένα μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, στο σύμφωνο αυτής της συνεργασίας, αναφέρονται και οι κανόνες που αφορούν την απόκτηση του σήματος, της διαδρομής, της διοίκησης κ.ά.

Τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα των προϊόντων παραγωγού, ενισχύοντας τις παραδοσιακές αξίες, οι οποίες χάνονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η γεωργία ενός τόπου μέσα από σύγχρονα συλλογικά σχήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά όχι μόνο στα οικονομικά δεδομένα, αλλά και σε μία βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Σημαντικά εργαλεία και χρηματοδοτικά μέσα είναι και τα προγράμματα Leader, δυστυχώς, όμως, μέχρι και σήμερα τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα είναι πενιχρά.