Φθιωτική Αναπτυξιακή: Ενημέρωση ΟΤΔ για το νέο Leader

Με τη συμμετοχή στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας, και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ενημέρωση για το νέο τοπικό πρόγραμμα Leader 2023-2027.

Οι κοινές αυτές συναντήσεις έχουν στόχο την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 και εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027. Μέσα από αυτές τις ημερίδες, και σύμφωνα με τα στελέχη της Αναπτυξιακής, προωθείται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της κάθε περιοχής, ώστε με δικές τους παρεμβάσεις να διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης των δύο περιφερειακών ενοτήτων για την περίοδο 2023-2027.

Για τους ίδιους αποτελεί αναγκαιότητα για να προκύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις, που με τη σειρά τους θα αξιολογηθούν, ώστε να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα εφαρμοστούν όλες αυτές οι πρακτικές που απαιτούνται.