Σε φυσιολογικά επίπεδα επέστρεψε η τιμή στο πυρηνέλαιο

Οι κλιματολογικές επιπτώσεις στα ελαιόδεντρα και η μείωση της παραγωγής δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την παραγωγή του πυρηνόξυλου. Στην Αργολίδα, όπως εξηγεί ο Μανώλης Γιαννούλης, εκπρόσωπος της ΕΛΣΑΠ, «η παραγωγή ήταν τόσο μειωμένη, ώστε να μην έχουμε τη δυνατότητα αυτήν τη χρονιά να καλύψουμε τις ανάγκες για πυρηνόξυλο σε αντίθεση με την περασμένη χρονιά που υπήρχε επάρκεια». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η τιμή του πυρηνόξυλου κυμάνθηκε μεταξύ 100-110 ευρώ τον τόνο, ενώ την περασμένη χρονιά ήταν περίπου 10 ευρώ χαμηλότερη».

Όσον αφορά το πυρηνέλαιο, φαίνεται ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος, καθώς μετά από τρία χρόνια ελεύθερης πτώσης της τιμής του, αυτή επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. «Η τιμή στο πυρηνέλαιο έφτασε στα 1.200 ευρώ τον τόνο ύστερα από τρεις χρονιές που η τιμή του είχε πέσει στα 600 με 650 ευρώ και μπορούμε να πούμε ότι επανήλθαμε σε φυσιολογικά επίπεδα και δεδομένα», τονίζει ο κ. Γιαννούλης.

Στη Μεσσηνία, όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χατζέλης, τα θετικά στοιχεία της χρονιάς είναι οι καλύτερες τιμές τόσο για το ελαιόλαδο όσο και για το πυρηνέλαιο. «Το κακό ήταν ότι οι αποδόσεις δεν ήταν καλές και έτσι δεν είχαμε την παραγωγή που περιμέναμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με το πυρηνόξυλο, αφού οι παραχθείσες ποσότητες ήταν πολύ μικρότερες από τις περσινές και έτσι δεν καλύψαμε τη ζήτηση που υπήρχε. Η μείωση της παραγωγής έφθασε το 30%-40%», εξηγεί.