Γ. Βοϊτσεχόφσκι: «Η ΚΑΠ θα παραμείνει η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα δάση»

Η νέα στρατηγική της ΕΕ επιδιώκει να ενσωματώσει στόχους για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την υγεία των δασών

Η ΚΑΠ θα συνεχίσει να είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών, εφόσον αυτοί εργάζονται για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα που θέτει η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, σε πρόσφατη συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνεδρίαση εξέτασε τη Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση με ορίζοντα το 2030, που εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 16 Ιουλίου.

Ο επίτροπος τόνισε ότι η στρατηγική βασίζεται στην έννοια της Αειφορικής Διαχείρισης Δασών και, ως εκ τούτου, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ προτείνει τον ορισμό πρόσθετων δεικτών και ορίων σχετικά με τις συνθήκες του δασικού οικοσυστήματος, οι οποίοι θα αφορούν στόχους για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την υγεία των δασών.

«Το σχέδιο επιδιώκει να ενσωματώσει καλύτερα τους δασοκόμους στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιοοικονομίας, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβασή τους σε κρατικές ενισχύσεις και αναπτύσσοντας νέους μηχανισμούς χρηματοοικονομικών κινήτρων», εξήγησε ο Πολωνός πολιτικός.

«Η προώθηση δασοκοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός της ξυλείας, μπορεί να προσφέρει πολύτιμη συνεισφορά στο εισόδημα των ιδιοκτητών και των διαχειριστών των δασών», πρόσθεσε. «Θα υπάρξουν νέα προγράμματα για την υποστήριξη πρακτικών διαχείρισης των δασών, τα οποία θα ενισχύουν οικονομικά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών οικοσυστήματος, προσφέροντας υψηλότερη φιλοδοξία για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν ένα δίκαιο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες δασών, με τη συμμετοχή τόσο της ΕΕ, όσο και των εθνικών οικονομιών, ιδίως στο πλαίσιο της ΚΑΠ».

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ιδιοκτητών και των διαχειριστών δασών,
ο κ. Βοϊτσεχόφσκι διεμήνυσε στους ευρωβουλευτές της Επιτροπής ENVI ότι η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική θα εξακολουθήσει να είναι «η κύρια πηγή δημόσιας οικονομικής στήριξης στα δάση της ΕΕ».

Επίσης, πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις συστάσεις της προς τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με τα Στρατηγικά τους Σχέδια για την ΚΑΠ, έχει συμπεριλάβει την απαίτηση εξέτασης της ανάγκης οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με τα δάση να υποστηρίζονται από τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης.

«Με τη νέα ΚΑΠ, τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να σχεδιάζουν παρεμβάσεις που σχετίζονται με τα δάση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες τους, και μάλιστα με μειωμένη γραφειοκρατία», συμπλήρωσε ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, καλώντας τις χώρες «να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που εμποδίζουν την απορρόφηση των πόρων και να προωθήσουν την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

«Τα βιώσιμα, πολυλειτουργικά δάση βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας δασικής στρατηγικής», κατέληξε. «Πρέπει να προστατεύσουμε το μέλλον των παραδοσιακών δασικών βιομηχανιών, καθώς και να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η διαφοροποίηση και η βιοοικονομία».