Γαλλία: Χρήση δεδοµένων για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κτηνοτροφίας

Μία διαδικτυακή εφαρμογή παρέχει συστάσεις στους γεωργούς στη Γαλλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας και της παραγωγής καλλιεργειών. Με την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του νερού, τη δέσμευση του άνθρακα και τη βιοποικιλότητα να είναι σημαντικά ζητήματα για τους κτηνοτρόφους, μία επιχειρησιακή ομάδα δημιούργησε την ψηφιακή εφαρμογή CAP’2ER®, η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται στην αγροτική εκμετάλλευση για να παρέχει συστάσεις στους εκτροφείς βοοειδών, αιγών και προβάτων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα συστήματα κτηνοτροφικής παραγωγής, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών, έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο λόγω του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Αυτό οδήγησε τον κλάδο σε αναζήτηση μεθόδων παραγωγής πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων βασισμένων σε δεδομένα που διατίθενται για τον αγροτικό τομέα στην ΕΕ που επιτρέπουν στους αγρότες να εργάζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων και τις γεωργικές πρακτικές, συμβάλλοντας στην αύξηση της απόδοσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων συνολικά.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή συγκεντρώνει δεδομένα για διαφορετικές δραστηριότητες στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση επιτρέποντας στους κτηνοτρόφους να διαχειριστούν καλύτερα τις πρακτικές που χρησιμοποιούν λαμβάνοντας έγκαιρα τις αποφάσεις που χρειάζονται.