Γενικευμένη πίεση τιμών και αβεβαιότητα για τους αγελαδοτρόφους στην ΕΕ

Σε φάση μιας γενικευμένης και ραγδαίας αποκλιμάκωσης της τιμής παραγωγού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι έχει μπει η αγορά του αγελαδινού γάλακτος και των προϊόντων που παράγονται από αυτό, όπως καταγράφουν τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΕ, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 19 Απριλίου.

Μετά από μια περίοδο περίπου 15 μηνών (Οκτώβριος 2021 – Δεκέμβριος 2022) κατά την οποία η μέση τιμή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος αυξήθηκε πάνω από 19 λεπτά, από τα 38,68 λεπτά/κιλό στα 58,25 λεπτά/κιλό, το α’ τρίμηνο του 2023 η μέση τιμή μειώθηκε κατά πάνω από 6 λεπτά, φθάνοντας στα 51,76 λεπτά.

Σε κάποιες χώρες, η μείωση αυτή είναι εκτεταμένη. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στη Σουηδία, οι μειώσεις κυμάνθηκαν από πάνω από 7 έως και πάνω από 15 λεπτά/κιλό (βλ. πίνακα). Στην Ελλάδα, η τιμή παρέμεινε σχετικά σταθερή με υποχώρηση στα 56 λεπτά από τα 57,3 που βρισκόταν τον Δεκέμβριο του 2022.

Την ίδια περίοδο μετά από πολύ καιρό καταγράφονται πτωτικές τάσεις στα οκτώ γαλακτοκομικά προϊόντα που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο. Τα τέσσερα τυριά παρουσίασαν μείωση κατά 12% στην τιμή εργοστασίου. Επιπλέον, η τιμή στις σκόνες γάλακτος (πλήρες και αποβουτυρωμένο) και στο βούτυρο σημείωσε μεσοσταθμικά μείωση περίπου 17%.

Εξέλιξη τιμής παραγωγού αγελαδινού
γάλακτος (σε ευρώ στα 100 kg)

Χώρα

Δεκέμβριος
2022

Μάρτιος
2023

Βέλγιο

58,13

46,08

Δανία

61,45

53,32

Γερμανία

61,72

54,07

Ιρλανδία

68,18

52,78

Ελλάδα

57,30

56,00

Γαλλία

49,51

47,80

Ολλανδία

62,51

50,50

Πολωνία

59,39

46,67

Ρουμανία

58,56

56,86

Σουηδία

58,43

50,79

ΕΕ

58,25

51,76

Πηγή: Eurostat