Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εισαγωγή φοιτητών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τροφίμων και Γεωργίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τροφίμων και Γεωργίας και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, που καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, ισοδυναμώντας με μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα.

 

Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις:

✱ Α΄ φάση (για την πλήρωση 50 θέσεων):

– Αιτήσεις: Έως 24/06/2022.

– Συνεντεύξεις: 29/06/2022 και 30/06/2022.

– Αποτελέσματα: 04/07/2022 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων.

✱ Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις):

– Αιτήσεις: Έως 09/09/2022.

– Συνεντεύξεις: 13/09/2022 και 14/09/2022.

– Αποτελέσματα: 16/09/2022 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος.