Γεωργία ακριβείας: Τριπλασιασμό της αγοράς φέρνει η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι καταναλωτικές προτιμήσεις

Την αύξηση της αγοράς της γεωργίας ακριβείας παγκοσμίως στα 6 δισ. δολάρια το 2022 καταγράφει η εταιρεία ερευνών Fact.MR. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης υπολογίζεται στο 13% κατά την περίοδο αξιολόγησης, από το 2022 έως το 2032, έτος κατά το οποίο η παγκόσμια αγορά γεωργίας ακριβείας αναμένεται να ανέλθει σε 20,3 δισ. δολάρια.

Η αύξηση του κόστους παραγωγής, η έλλειψη έμπειρου προσωπικού και η αυξημένη ζήτηση για γεωργικά προϊόντα έχουν ωθήσει τους γεωργούς στην επένδυση σε γεωργικές λύσεις ακριβείας τα τελευταία χρόνια. Επίσης, οι καταναλωτικές προτιμήσεις για προϊόντα που έχουν παραχθεί με πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους πιέζουν αγρότες και εταιρείες τροφίμων για τη χρήση τεχνολογιών που μειώνουν τη χρήση των χημικών εισροών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η παγκόσμια βιομηχανία γεωργίας ακριβείας προβλέπεται να τριπλασιαστεί μεταξύ 2022 και 2032.

Υπηρεσίες και τεχνολογίες που πρόκειται να συμβάλουν στην αύξηση της αγοράς είναι η παρακολούθηση της απόδοσης, η χαρτογράφηση πεδίου, η ανίχνευση καλλιεργειών, η παρακολούθηση και πρόβλεψη του καιρού, η διαχείριση της άρδευσης, η διαχείριση αποθεμάτων και η διαχείριση της αγροτικής εργασίας.