Η γεωργία ακριβείας φέρνει πιο κοντά την Απουλία της Ιταλίας και την Δυτική Ελλάδα

ditiki-ellada-italia-georgia-akriveias

Ό ι δυνατότητες που προσφέρει η γεωργία ακριβείας, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της, τόσο στη διεύρυνση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση της κατανάλωσης νερού και χημικών, τέθηκαν επί τάπητος στο 1o Διεθνές Συνέδριο του Έργου Συνεργασίας TAGs, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην πόλη Μπρίντιζι της Ιταλίας, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας CETMA.

Το συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία για τους εκπροσώπους δημόσιων φορέων, τοπικούς φορείς, πανεπιστήμια, οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας να ανταλλάξουν εμπειρίες καλών πρακτικών και νέων ιδεών, με σκοπό να προετοιμάσουν την πορεία για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας ακριβείας.

Άλλωστε, πρόκληση του έργου αποτελεί η προώθηση ενός τρόπου παροχής κινήτρων για την εφαρμογή και την προώθηση τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροτικό τομέα.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας για τη μετάβαση προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των αγροτών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, κινήθηκε και η τοποθέτηση του επίκουρου καθηγητή από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Παντελή Μπαρούχα, ο οποίος με προφορική εισήγηση ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία του αγροτικού τομέα για την οικονομία, ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί με την εφαρμογή των τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα νέα ενεργά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με ειδίκευση στην επιστήμη του εδάφους και στη γονιμοποίηση, και το πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), τα οποία συνεργάζονται στον τομέα της γεωργίας ακριβείας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η δράση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (edafologiko.gr), σχετικά με τις συνεχείς προσπάθειες για την υιοθέτηση τεχνικών γεωργίας ακριβείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε όλο το δυτικό μέτωπο. Τιμητική για την ελληνική παρουσία των δύο φορέων υπήρξε η θερμή υποδοχή της προξένου της Ελλάδας επί τιμή στο Μπρίντιζι, Αντονέλα Μαστροπάολο, η οποία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη σύνδεση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντίστοιχες τοπικές ομάδες δράσης της περιοχής της Απουλία. Να σημειωθεί ότι το έργο TAGs χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 885.000 ευρώ από το πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.