Η γεωργία του μέλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και λιγότερα μέσα

Σε εφαρμογή έχει μπει το «Αγρόκτημα του μέλλοντος», όπως ονομάζεται η αγροτική εκμετάλλευση που έχει δημιουργήσει το ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων στο χωράφι. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, το αγρόκτημα αντικατοπτρίζει τη γεωργία του μέλλοντος με χρήση καινοτομιών και ορθολογική χρήση των αγροεφοδίων.

Στόχος του αγροκτήματος, μέσω της χρήσης των τεχνολογιών, είναι να επιτευχθεί μόνιμη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και να μειωθεί ο αντίκτυπος της γεωργίας στο περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του αγρότη όσο και στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών στο έδαφος, στον αέρα και στο νερό, βελτιώνοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα. Οι ερευνητές θα μελετήσουν την παραγωγικότητα του αγροκτήματος και την αύξηση της βιωσιμότητάς τους μέσω των νέων τεχνολογιών. Επίσης, στόχος τους είναι να εξετάσουν την ανθεκτικότητα των φυτών σε ασθένειες και εχθρούς, αλλά και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από το ολλανδικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από όπου και χρηματοδοτείται.