Με την καθυστερημένη υποβολή του αναθεωρημένου εθνικού στρατηγικού της σχεδίου για την ΚΑΠ στις 30 Σεπτεμβρίου, η Γερμανία βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της νέας Kοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ. Ωστόσο, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν ικανοποιούν ούτε τους αγρότες ούτε τους περιβαλλοντολόγους.

Εκτός από τις αλλαγές στη διαδικασία εφαρμογής της αναθεωρημένης ΚΑΠ –όπως η πρόβλεψη για μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών–, η νέα έκδοση του γερμανικού στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνει φιλόδοξες προσαρμογές στα μέτρα για την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Όμως, στα μάτια πολλών ενώσεων του κλάδου, οι αλλαγές αυτές δεν αρκούν. «Ο Τζεμ Οζντεμίρ είχε μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία μετά τις εκλογές του γερμανικού ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου να διορθώσει τα κακώς κείμενα του προκατόχου του και να κάνει την ΚΑΠ πιο οικολογική και δικαιότερη. Όμως, προφανώς απέτυχε να το κάνει», τόνισε ο Μάρτιν Σουλτς, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Εργαζομένων Αγροτών (AbL).

Σύμφωνα με την οργάνωση, η αναθεώρηση της ΚΑΠ, ακόμη και βάσει των τελευταίων σχεδίων, αποτυγχάνει να εκπληρώσει τους στόχους τόσο για το περιβάλλον όσο και για την προστασία του κλίματος και δεν προσφέρει στους αγρότες μια σαφή και κοινωνική προοπτική για το μέλλον.

Κατά την άποψη του Jοrg-Andreas Kruger, προέδρου του γερμανικού Οργανισμού Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (NABU), ακόμη και «με –ή χωρίς– βελτιώσεις» στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης, υπάρχουν ήδη «τόσα πολλά θεμελιώδη ελαττώματα σχεδιασμού» που ακόμη και η αναθεωρημένη έκδοση δεν μπορεί να αναστρέψει την τάση της απώλειας των ειδών ή να ενισχύσει την κλιματική εξισορρόπηση της γεωργίας.

www.euractiv.com