Γερμανική μελέτη: «Αντιγραφή» των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε εικονική μορφή μέσω της ψηφιοποίησης

Μια αγροτική εκμετάλλευση μπορεί να αποκτήσει μια πιστή εικονική αναπαράστασή της, έχοντας ως αποτέλεσμα πλούσια δεδομένα για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τους αγρότες. Πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη (Ιανουάριος 2022) του τμήματος Γεωργικής Μηχανικής και Βιοσυστημάτων του γερμανικού πανεπιστημίου του Κάσελ, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Sensors» (σ.σ. «Αισθητήρες»), πραγματεύεται τα νέα, προηγμένα μοντέλα ψηφιακής γεωργίας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα μοντέλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν υπό την αρχή του «Ψηφιακού Διδύμου» και να βοηθήσουν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων στο χωράφι, υποστηρίζοντας τους παραγωγούς στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και τη βέλτιστη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Το «Ψηφιακό Δίδυμο», με απλά λόγια, συνδυάζει τις παραμέτρους της φυσικής εκμετάλλευσης (χωράφι ή στάβλος) με την «εικονική» (virtual) εκμετάλλευση, η οποία δημιουργείται μέσω του λογισμικού που διαθέτουν τα τελευταίας γενιάς συστήματα ευφυούς γεωργίας.

 

Ο συνδυασμός των δεδομένων «δύο σε ένα» και η σημασία του

Όπως αναλύουν οι συγγραφείς, το μοντέλο του «Ψηφιακού Διδύμου» ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (ΝASA) και αξιοποιεί πλήθος τεχνολογιών, που πλέον έχουν περάσει σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς με ευρεία εφαρμογή τους είναι και ο πρωτογενής τομέας.

Μέσω ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης των καλλιεργειών, τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), η Μηχανική Εκμάθηση, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τεχνολογίες πληροφορικής, μπορούν να προσφέρουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προβλέψεις της εξέλιξης της καλλιέργειας βάσει των πρακτικών που θα ακολουθήσει ο αγρότης.

Σύμφωνα με το άρθρο, ο συνδυασμός δεδομένων από την πραγματική εκμετάλλευση και από την εικονική αναπαράσταση, καθώς και η ανατροφοδότηση δεδομένων μεταξύ αυτών των δύο μέσω λογισμικού ευφυούς γεωργίας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων στον αγρότη, όπως, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, μέσω της ορθολογικής χρήσης χημικών λιπασμάτων.