Γιάννης Κλάδος: Σταδιακή στροφή στις δενδρώδεις καλλιέργειες στο νομό Ροδόπης

Γιάννης Κλάδος: Σταδιακή στροφή στις δενδρώδεις καλλιέργειες στο νομό Ροδόπης

Ο περιβαλλοντολόγος – δασολόγος Γιάννης Κλάδος διατηρεί από το 2016 πιστοποιημένο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φορέα για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Επίσης, είναι πιστοποιημένος φορέας για τεχνικό έλεγχο στα ψεκαστικά από την Δράμα έως τον Βόρειο Έβρο. Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται σε δυο γραφεία, στο κέντρο της Κομοτηνής και του Ιάσμου καλύπτοντας τις ανάγκες του νομού. Για την επόμενη χρονιά σχεδιάζει ένα νέο γραφείο στην ανατολική Ροδόπη.

Το στοίχημα που έθεσε με την πιστοποίηση του γραφείου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση παραγωγών σε όλο τον νομό και σ’ αυτό βοηθάει το επαγγελματικό όχημα που επιτρέπει τις διαρκείς μετακινήσεις ώστε να επιτυγχάνει την άμεση  επαφή με τους ανθρώπους της υπαίθρου. «Η αμεσότητα επικοινωνίας, η ύπαρξη δύο γραφείων και το πλήθος των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφαλίζει την καλή συνεργασία με τους παραγωγούς όλο τον χρόνο, μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσουμε».

Ο κ. Κλάδος παρατηρεί ότι πέρα από τις κυρίαρχες καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακά στροφή στις δενδρώδεις. «Οι παραγωγοί επιλέγουν καλλιέργειες με καλύτερη απόδοση συγκριτικά με τις ώρες εργασίας. Ορισμένοι  που έχουν λίγα στρέμματα αφήνουν το βαμβάκι και καλλιεργούν ρόδι ή ακτινίδιο». Διευκρινίζει ότι το βαμβάκι είναι προσοδοφόρο για όσους καλλιεργούν ικανοποιητικό αριθμό στρεμμάτων. Πλεονέκτημα για όσους στρέφονται στις δενδρώδεις αποτελεί η συνδεδεμένη ενίσχυση που δίνεται σε ορισμένες, πλην όμως χρειάζεται να περιμένουν πέντε χρόνια μέχρι ν’ αποδώσει το δέντρο καρπό. «Υπάρχει τάση να πουλήσουν τα μηχανήματά τους και ν’ αγοράσουν μικρότερα τρακτέρ που θέλουν οι δενδρώδεις» σημειώνει. Προσθέτει ότι αρκετοί επιλέγουν την καλλιέργεια αρωματικών φαρμακευτικών φυτών με κυρίαρχη την λεβάντα.

Διαβάστε σχετικά: Φυτεύσεις δέντρων: Βασικές οδηγίες & καλλιεργητικές τεχνικές

Ως προς τις παρεχόμενος υπηρεσίες ο κ. Κλάδος αναφέρει: μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, εγκατάσταση νέων γεωργών, σχέδια βελτίωσης, εξισωτική αποζημίωση, συμπλήρωση -τήρηση μητρώου αιγοπροβάτων, διαχείριση επιστροφής ΦΠΑ, συμπλήρωση – τήρηση μητρώου εισροών–εκροών, άδειες χρήσης νερού για γεωτρήσεις, πρόγραμμα απονιτροποίησης, περιβαλλοντικές-δασικές μελέτες και δημιουργία ομάδων παραγωγών.  «Στόχος μας είναι να παρέχουμε ορθές συμβουλές στους αγρότες και στο φοροτεχνικό κομμάτι, σε συνεργασία με τους λογιστές τους, ώστε να έχουν οικονομικό όφελος». Προσθέτει ότι αναλαμβάνουν αιτήσεις πληρωμής για τα προγράμματα που συμμετέχουν οι παραγωγοί. 

Παρά την καλή διάθεση με την οποία ξεκινούν φέτος τις δηλώσεις μεταφέρει την ανησυχία του για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη, καθώς στην Ροδόπη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τους τίτλους ιδιοκτησίας.