Οι γυναίκες αγρότισσες καινοτομούν και διεκδικούν τη θέση τους στον αγροτικό τομέα

Tο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει…

Εφαρμογές καινοτομίας που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και των αγροτικών περιοχών και έχουν έναν κοινό παρονομαστή, τη γυναίκα αγρότισσα που καινοτομεί, παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο «Women-led innovations in agriculture and rural areas». Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενδυναμώσει τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της αναγνώρισης επιτυχημένων πρωτοβουλιών και της δικτύωσης μεταξύ τους.

Αφορμή για το συγκεκριμένο σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της ΚΑΠ, EU CAP Network, πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα απογοητευτικά νούμερα για τη συμμετοχή και τη δραστηριοποίηση των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού της ΕΕ. Το 2021, το 67,3% του συνόλου των γυναικών σε ηλικία εργασίας 20-64 ετών εργαζόταν σε αγροτικές περιοχές, ωστόσο, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να είναι 12,7% (Eurostat, 2022). Επιπλέον, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, το χάσμα των φύλων στα ποσοστά απασχόλησης είναι υψηλότερο στις αγροτικές περιοχές από ό,τι στις αστικές.

Ανδροκρατούμενο επάγγελμα

Ειδικότερα, η γεωργία θεωρείται ανδροκρατούμενο επάγγελμα, με τις γυναίκες να αποτελούν το 31,6% των αγροτών της ΕΕ (Eurostat, 2022). Επιπλέον, οι αγρότισσες αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση στη γη, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, καθώς και την ίση μεταχείριση από οικονομικούς και γεωργικούς οργανισμούς. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει καταστεί σημαντική αρχή στην ΚΑΠ. Για τους παραπάνω λόγους, διάφορα προγράμματα, αλλά και σεμινάρια, όπως το παραπάνω, παρουσιάζουν τον τρόπο με τον όποιο μπορούν να μετριαστούν ή να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη δραστηριοποίηση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, με κοινωνικοοικονομικά οφέλη μέσω κοινωνικών και άλλων τύπων καινοτομιών.

Στην ιστοσελίδα του EU CAP Network, παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες των γυναικών που συμμετείχαν στο σεμινάριο, καθώς πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις γυναικών που καινοτομούν.