Η ΔΑΟΚ ΠΕ Αρκαδίας για την επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων

ΕΚΑΓΕΜ: Εκδήλωση για τα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» στις 20/10 στην Λάρισα

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, ενημερώνει τους αγρότες της περιφερειακής ενότητας που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται  μέχρι τις 26/11 να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση στον εν λόγω εξοπλισμό.

Μετά την 26 Νοεμβρίου 2016 απαγορεύεται η χρήση ψεκαστικού μηχανήματος χωρίς να έχει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας και η χρήση του επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α) με επιβολή προστίμου από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Η επιθεώρηση γίνεται από εξουσιοδοτημένους σταθμούς επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Μέχρι σήμερα οι εξουσιοδοτημένοι σταθμοί από την υπηρεσία της ΔΑΟΚ είναι:

  • Μαζωμένος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.  με έδρα τη  ΒΙΠΕ Τρίπολης, τηλ:2710225137
  • Πρωιμάδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου, με έδρα το Στενό Αρκαδίας, τηλ: 6942062700
  • Ρούσσος Στυλιανός του Γεωργίου με έδρα το Στάδιο Τεγέας, τηλ:2710556000