ΚΑΠ: Τι συμφωνήθηκε για εσωτερική σύγκλιση, αναδιανεμητική και Συνδεδεμένες (Upd)

Για καθολική σχεδόν κυριαρχία του Συμβουλίου στις διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό των Στρατηγικών Σχεδίων κάνουν λόγο τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες, καθώς το κείμενο συμβιβασμού το οποίο έχει και το ypaithros.gr στη διάθεσή του δείχνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο τελικά υποχώρησε σε πολλές από τις κόκκινες γραμμές που είχε το ίδιο θέσει. Από τα Οικολογικά Συστήματα μέχρι την Εσωτερική Σύγκλιση, και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το Συμβούλιο έχει αναμφίβολα κερδίσει στα σημεία. Ήδη άρχισαν να εκφράζονται έντονες αντιδράσεις τόσο από περιβαλλοντικές οργανώσεις όσο και από Ευρωβουλευτές, που μιλούν για χαμηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία της ΚΑΠ, εξαπολύοντας και σκληρούς χαρακτηρισμούς για την πορεία των διαπραγματεύσεων. 

Τα βασικά σημεία σύγκλισης των συννομοθετών σχετικά με τον Κανονισμό των Στρατηγικών Σχεδίων, συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οικολογικά Συστήματα (eco-schemes) 

Ποσοστό 25% ανά έτος από τον Πρώτο Πυλώνα θα προορίζεται για όλη την περίοδο (2023-2027) στα οικολογικά συστήματα, με τη χρήση του συστήματος “Rebate”, όπως υιοθετήθηκε κατά τη Γενική Προσέγγιση του Συμβουλίου. Θα υπάρξει δοκιμαστική περίοδος (μάθησης) κατά τα έτη 2023 και 2024 με ορισμό κατωφλίου ίσο με το 20%. Την περίοδο μάθησης θα επιτρέπεται η πλήρης αξιοποίηση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων (μεταξύ 20% και 25%) από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, το ποσό των αχρησιμοποίητων κονδυλίων κάτω από το κατώτατο όριο θα πρέπει να αντισταθμιστεί έως το τέλος της περιόδου, τουλάχιστον μέσω ενός από τους παρακάτω τρεις μηχανισμούς αποζημίωσης (προαιρετικοί για  τα κράτη μέλη):

  • Αποζημίωση στον 1ο πυλώνα, έως το τέλος της περιόδου (2023-2027) με την ενίσχυση των οικολογικών συστημάτων
  • Αποζημίωση στον 2ο πυλώνα με υποχρεωτική προσωρινή μεταφορά για παρεμβάσεις που ταξινομούνται ως περιβαλλοντικές και κλιματικές (χωρίς ANC)
  • Απώλεια κεφαλαίων (προορίζονται κυρίως για μικρές διαφορές)

Εσωτερική Σύγκλιση

Ποσοστό σύγκλισης 85% το αργότερο έως το 2026.

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Υποχρεωτική εφαρμογή σε ποσοστό 10% των άμεσων ενισχύσεων με δυνατότητα εξαίρεσης όταν αποδεικνύεται στο Στρατηγικό Σχέδιο ότι η αναδιανομή επιτυγχάνεται και με άλλα εργαλεία.

Κοινωνική Αιρεσιμότητα

Σύμφωνα με το κείμενο, υιοθετείται η τελευταία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προσθήκες σχετικά με τις τομεακές παρεμβάσεις. Φαίνεται πως η εφαρμογή θα είναι προαιρετική από το 2023 και υποχρεωτική από το 2025, με την συμπερίληψη μιας ρήτρας, σύμφωνα με την οποία το Ευρωκοινοβούλιο θα  πρέπει να συντάξει μελέτη αξιολόγησης για δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής.

Πρότυπα (GAEC)

«GAEC 8» (εναλλαγή καλλιεργειών): Τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρούν τις εκμεταλλεύσεις με έκταση καλλιεργήσιμης γης έως 100 στρέμματα, μεταξύ άλλων αποκλίσεων

«GAEC 9» (διατήρηση μη παραγωγικών χαρακτηριστικών και περιοχών): Τουλάχιστον 4% της αγροτικής γης σε επίπεδο εκμετάλλευσης αφιερωμένο σε μη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της αγρανάπαυσης, μεταξύ άλλων αποκλίσεων.  Όταν ένας γεωργός δεσμεύεται να αφιερώσει τουλάχιστον το 7% της αρόσιμης γης του, στο πλαίσιο ενός βελτιωμένου οικολογικού συστήματος, η συμμόρφωση με την παρούσα GAEC περιορίζεται στο 3%.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Ποσοστό 13% + 2% (για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, για τις οποίες τα κράτη μέλη κατά παρέκκλιση δεν υποχρεούνται να αποδείξουν τη δυσκολία ή τις δυσκολίες που υφίστανται).

Μείγμα οσπρίων και αγρωστωδών, με την προϋπόθεση ότι τα όσπρια υπερτερούν

Ο κατάλογος τομέων / προϊόντων περιλαμβάνει μόνο τις πατάτες για παραγωγή αμύλου και διευκρινίζει τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένης της υπεροχής των οσπρίων σε μίγματα με αγρωστώδη)

Β’ Πυλώνας

Ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό 35% για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και συμπερίληψη σε αυτό των δαπανών για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, καθώς και 100% για όλες τις άλλες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καλής μεταχείρισης των ζώων και των πράσινων επενδύσεων.

Nωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε:

«Λευκός» καπνός εξήλθε από τον υπερ-τρίλογο για τον Κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια της νέας ΚΑΠ, καθώς οι συννομοθέτες, δηλαδή το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, συμφώνησαν και έκλεισαν τα 8 επίμαχα σημεία του κανονισμού.

Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν στις 2.30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), με το χάσμα ανάμεσα στις αντίπαλες πλευρές να γεφυρώνεται, μετά από παρέμβαση της Κομισιόν, η οποία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρουσίασε νέα συμβιβαστικά κείμενα. Όπως έχει διαρρεύσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, μεταξύ άλλων, το 25% του προϋπολογισμού του Α’ Πυλώνα να προορίζεται στα οικολογικά συστήματα παρέχοντας στα κράτη μέλη ευελιξία για μεταφορά κονδυλίων στον Β’ Πυλώνα.  

Η συμφωνία για τον Κανονισμό των Στρατηγικών Σχεδίων σημαίνει ότι η νέα ΚΑΠ επιτέλους κλείνει, μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν πάνω από 2,5 χρόνια.

Σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου το πρωί, ο υπερ-τρίλογος συνεχίζεται με τις συζητήσεις πλέον να επικεντρώνονται στους άλλους δύο Κανονισμούς.

Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση ήρθε από την πρόεδρο του Συμβουλίου, την υπουργό γεωργίας της Πορτογαλίας Maria do Céu Antunes, η οποία σε μήνυμά της αναφέρει: «Μετά από μια μέρα θετικών εξελίξεων, ξεκινάμε μια άλλη μέρα διαπραγματεύσεων με την προσδοκία ότι θα γίνουν εποικοδομητικά βήματα για μια πολιτική συμφωνία». 

Ακολούθησε μήνυμα του επιτρόπου γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι: «Είμαστε πολύ κοντά σε έναν καλό συμβιβασμό. Πιο κοντά από ποτέ. Κάναμε τεράστια πρόοδο τη νύχτα στα πιο ευαίσθητα θέματα. Ας συνεχίσουμε με την ίδια ορμή!» 

Περισσότερες πληροφορίες σε λίγο….