Hellastat: Λιγότερα στρέμματα, χαμηλότερη η παραγωγή βάμβακος τη σεζόν 2015-16

Hellastat: Λιγότερα στρέμματα, χαμηλότερη η παραγωγή βάμβακος τη σεζόν 2015/2016

Περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων βάμβακος στην Ελλάδα κατά 8%, στα 2,55 εκατ. στρέμματα, την περίοδο 2015/2016 διαπιστώνει πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat.

Σύμφωνα με την έρευνα, η τρέχουσα περίοδος 2015/2016 επιφύλαξε περαιτέρω μείωση, καθώς οι τιμές στο σκληρό σιτάρι ενισχύθηκαν, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών παραγωγών.

«Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις την περίοδο της συγκομιδής προκάλεσαν στις καλλιέργειες καταστροφές, με συνέπεια την απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς. Συνεπώς, οι αποδόσεις φέτος είναι αρκετά χαμηλότερες, ενώ η προβληματική συλλογή του προϊόντος έχει αρνητική επίπτωση σε παραγωγή και ποιότητα» αναφέρει η μελέτη.

Εκτιμά δε τη φετινή παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος σε επίπεδο ελαφρά υψηλότερα των 200.000 τόνων έναντι 280.000 τόνων την περίοδο 2014/15.

Οι συντάκτες της έρευνας τονίζουν ότι, μετά από τις διακοπές στη συγκομιδή λόγω των βροχοπτώσεων, η χρονιά «άνοιξε» με τις τιμές του σύσπορου να παραμένουν ανοιχτές για πρώτη φορά ακόμα και στα τέλη Νοεμβρίου, κοντά στο επίπεδο των 45 λεπτών το κιλό, με τα εκκοκκιστήρια να βασίζουν τις προσφερόμενες τιμές στο ζήτημα της ποιότητας.

«Οι εξαγωγές βάμβακος στην Τουρκία στις αρχές της φετινής περιόδου επηρεάστηκαν αρνητικά από την αποσταθεροποίηση της τούρκικης οικονομίας, το ρευστό πολιτικό σκηνικό και η υποτίμηση της τούρκικης λίρας. Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο τα κλωστήρια της γειτονικής χώρας αγόραζαν σημαντικές ποσότητες φθηνής βραζιλιάνικης σοδειάς, τάση που μετριάστηκε προς τα τέλη του 2015. Έτσι, κατά το διάστημα αυτό οι προπωλήσεις των εγχώριων εκκοκκιστηρίων ήταν αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, με το μεγαλύτερο μάλιστα μέρος των ποσοτήτων να αγοράζεται από διεθνείς εμπορικούς οίκους και όχι από τουρκικά κλωστοϋφαντουργεία» προσθέτει η ίδια ανάλυση.

Διευκρινίζει, πάντως, ότι οι πολιτικές συνθήκες στην Τουρκία σταθεροποιήθηκαν με τη διεξαγωγή των εκλογών, γεγονός που θεωρήθηκε θετικό για τις πωλήσεις της ελληνικής παραγωγής. Πράγματι, πολλά κλωστήρια προέβησαν σε αγορές ελληνικού βάμβακος, καταβάλλοντας μάλιστα σημαντικά βελτιωμένες τιμές.

Ο κλάδος

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, Μαρία Μεταξογένη, «οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ευνοούνται από την τάση συγκέντρωσης που έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, μην έχοντας πλέον τη δυνατότητα να λειτουργούν αυτόνομα λόγω  της χαμηλής τους ρευστότητας, ενοικιάζουν τις εγκαταστάσεις τους σε πιο ανθεκτικές εταιρείες, οι οποίες τις αξιοποιούν για λογαριασμό τους, ή δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών φασόν».

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικο-νομικές καταστάσεις 27 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

-Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος στις 30/6/2015 υποχώρησε κατά 3%, στα €545,69 εκ.

-Τα ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν κατά 64%, στα €22,36 εκ., ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €18,76 εκ., έναντι ζημιών το 2013/14.

– Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σημα-ντικά σε 5,9% και 4,1% αντίστοιχα.

-Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια βελτιώθηκε ελαφρώς σε 2,1 προς 1.