Ημαθία: Ενημέρωση για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

Ημαθία: Ενημέρωση για συμμετοχή στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας ενημερώνει τους υποψήφιους Νέους Γεωργούς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) έχει αναρτηθεί η προδημοσίευση του προγράμματος των ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ. Το πρόγραμμα θα προκηρυχτεί το φθινόπωρο από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και μόνο τότε θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτηση ένταξης οι υποψήφιοι.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, το πρώτο βήμα των υποψηφίων είναι να υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας του ΟΣΔΕ για το έτος 2016, δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο για την υποβολή αίτησης ένταξης όταν αυτή θα προκηρυχθεί.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας: 2331350173, 2331350142, 2331350148.