Η καλλιέργεια κακάο αποδεκατίζει τα δάση της Ακτής Ελεφαντοστού
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μαζικές καταστροφές έχουν υποστεί τα προστατευόµενα πάρκα και τα δάση στην Ακτή Ελεφαντοστού από την παραγωγή κακάο. Οι αρχές προσπαθούν να σταµατήσουν την αποψίλωση των δασών, παρά τους ισχυρισµούς που κάνουν λόγο για υποψίες διαφθοράς. Οι παράνοµες εκµεταλλεύσεις για την παραγωγή κακάο έχουν εισβάλει στην περιοχή, αποδεκατίζοντας την πανίδα και τη χλωρίδα, ενώ οι προσπάθειες τουριστικής υποδοµής, µέρος της οποίας χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαταλείφθηκαν εδώ και χρόνια.

Για την εκµετάλλευση ενός οικοπέδου, οι ξένοι καλλιεργητές, κυρίως από την Μπουρκίνα Φάσο, πρέπει να πληρώσουν στους τοπικούς πληθυσµούς ένα ποσό µεταξύ 75.000 και 150.000 φράγκων (ήτοι 115 και 230 ευρώ) ανάλογα µε την ποιότητα της γης.  «Στα πάρκα και τα δάση, το κακάο αναπτύσσεται πολύ καλύτερα. Γι’ αυτό οι καλλιεργητές εγκαθίστανται εκεί», εξηγεί η Fatme Ghaddar, που διευθύνει συνεταιρισµό κακάο µε έδρα το Man. Την τελευταία δεκαετία, η συστηµατική αποψίλωση κατέστρεψε περίπου 2,1 εκατοµµύρια εκτάρια δασών, η οποία, ωστόσο, συνεχίζει να στηρίζει την οικονοµία της χώρας. Το κακάο παρέχει περίπου 40% των εσόδων από τις εξαγωγές και αποτελεί το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress