Ίδρυση Γεωργικού Σχολείου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στήριξη από την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, αλλά και όποιον φορέα έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα θα χρειαστεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία η απόφαση να λειτουργήσει Γεωργικό Σχολείο μέσω του οποίου θα υποστηριχθεί ο αγροτικός πληθυσμός και όσοι αναζητούν λύσεις μέσω της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα.

Υπεύθυνος για την οργάνωση του εγχειρήματος ορίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Πετρόπουλος. Όπως ο ίδιος εξηγεί, «η αρχή του Γεωργικού Σχολείου θα περιλαμβάνει 15 θεματικές ενότητες, ώστε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της μαθησιακής ανάγκης που υπάρχει, δίνοντας εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις και οι αγρότες να μπορέσουν να κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις που θα οδηγήσουν στη μείωση του κόστους καλλιέργειας, την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος».

Για την ανάγκη της προσαρμογής των αγροτών στα νέα δεδομένα της εποχής, ο κ. Πετρόπουλος τονίζει: «Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου –μια κατεξοχήν αγροτική περιφέρεια– δεν υπάρχει δομή, η οποία να παρέχει εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις και κατευθύνσεις στους επαγγελματίες αγρότες».

Όπως ο ίδιος προσθέτει, «η διαπίστωσή μας είναι ότι οι αγρότες δεν είναι δεκτικοί στο καινούργιο και αυτό που μας ώθησε στην κίνηση είναι η ανάγκη των νέων να αλλάξουν επίπεδο με την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών και της ευφυούς γεωργίας».

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που υπάρχει από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται για την 1η Ιουνίου, ενώ ο χώρος διεξαγωγής στην Καλαμάτα θα είναι οι αίθουσες της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, αλλά και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα υποδείξουν η περιφέρεια, οι δήμοι και οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.