Ηνωμένο Βασίλειο: Μειωμένη στο μισό η χρήση νερού στην παραγωγή φράουλας

Έξυπνες τεχνολογίες άρδευσης για αυξημένες αποδόσεις

Αποδόσεις ρεκόρ στην παραγωγή φράουλας κατέγραψε το 2020 το ερευνητικό κέντρο WET στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταφέρνοντας παράλληλα να μειώσει εντυπωσιακά τη χρήση του νερού. Συγκεκριμένα, το Κέντρο WET (Water Efficient Technology Center), με έδρα το Ινστιτούτο Κηπευτικών και Γεωργικών Ερευνών στο Κεντ του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι μια εγκατάσταση έρευνας και επίδειξης καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας και έξυπνων συστημάτων άρδευσης στον τομέα των φρούτων.

Στόχος του είναι να παρουσιάζει τις τελευταίες λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότερης χρήσης του νερού και της τοπικής ασφάλειας των υδάτων, τη μείωση του κόστους και την επίτευξη μεγαλύτερων αποδόσεων.

Σε συνεργασία με εταιρεία παροχής αισθητήρων και καταγραφής δεδομένων, το ερευνητικό κέντρο κατάφερε να εφαρμόσει έξυπνα συστήματα άρδευσης με όσο το δυνατόν λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Πιο αναλυτικά, το 2020 σημειώθηκαν αποδόσεις έως και 72 τόνους/εκτάριο για τις φράουλες κατηγορίας 1 (κυρίως σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Για ιστορική σύγκριση, οι μέσες αποδόσεις εμπορίου φράουλας από τη βιομηχανία για τα έτη 2011 – 2013 ήταν 45 τόνοι/εκτάριο.

Τα έξυπνα συστήματα άρδευσης του Κέντρου WET σημείωσαν επίσης μεγάλες βελτιώσεις στη χρήση του νερού το 2020, με την ποσότητα νερού που απαιτήθηκε για την παραγωγή ενός τόνου φρούτων να είναι 37,5-44 κυβικά μέτρα. Συγκριτικά, τα μέσα στοιχεία της βιομηχανίας από την περίοδο 2011-2013 κυμαίνονταν μεταξύ 49 – 108 κυβικών μέτρων νερού.

Τεχνολογίες

Η έρευνα της ομάδας NIAB EMR επικεντρώθηκε στη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου άρδευσης. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα να ορίσει διαφορετικούς αλγορίθμους ελέγχου για κάθε ένα από τα πειραματικά συστήματα άρδευσης και, στη συνέχεια, να μετρήσει και να συγκρίνει το αποτέλεσμα κάθε προσέγγισης.

Αυτά τα πειράματα τους επέτρεψαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα βασικά σημεία άγχους των φυτών και να προσδιορίσουν τα βέλτιστα επίπεδα περιεκτικότητας σε υγρασία στο υπόστρωμα που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του φυτού.

Η χρήση έξυπνης τεχνολογίας άρδευσης επέτρεψε επίσης στην ομάδα να εξακριβώσει τις ελάχιστες ποσότητες νερού που χρειάζονται για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και απόδοσης του φυτού.