Η INTERAMERICAN υποστηρίζει τον αγροτικό τομέα στη Μακεδονία

Η INTERAMERICAN, μέλος της Achmea συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρείας που ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 1811, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και την ασφάλιση του αγροτικού τομέα. Το συνεργατικό μοντέλο της μητρικής εταιρείας και η τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν δίνουν τη δυνατότητα στην INTERAMERICAN να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, βοηθώντας τους ασφαλισμένους της να μειώνουν τους κινδύνους που απειλούν την αγροτική δραστηριότητά τους.

Η αγροτική ασφάλιση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «οικονομικά εργαλεία» για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Δημιουργεί συνθήκες οικονομικής σταθερότητας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης, παρέχοντας, την απαραίτητη ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο ο πελάτης.

Με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, η INTERAMERICAN από το 2016 έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης του αγροτικού τομέα, παρέχοντας σφαιρική προστασία και λύσεις για κάθε ενδεχόμενο, στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας βάσει των συνθηκών της Ελλάδος, του νομοθετικού πλαισίου, της συντελούμενης κλιματικής αλλαγής και των σύγχρονων αναγκών.

Η Μακεδονία είναι μια περιοχή έντονου ενδιαφέροντος για την INTERAMERICAN, λόγω της αυξημένης αγροτικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο που η εταιρεία, σε αναγνώριση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, βραβεύει κάθε χρόνο επιχειρήσεις που διακρίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, ανάμεσά τους και αγροτικές επιχειρήσεις. Έτσι και φέτος, στις αρχές του έτους, η εταιρεία τίμησε τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό «ΣΙΘΩΝ» για τη συνεταιριστική, συνεργατική ιδέα, την εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, ως πρότυπο οικογενειακής επιχείρησης στον πρωτογενή τομέα και την εταιρεία ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ για την παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητά της στο βαμβάκι.

Η INTERAMERICAN διαθέτει γραφεία πωλήσεων σε αρκετούς νομούς και εξειδικευμένους διαμεσολαβητές, που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, τόσο για τη φυτική παραγωγή και τα θερμοκήπια όσο και για το ζωικό κεφάλαιο, τις μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.