ΗΠΑ: Στήριξη της ευφυούς γεωργίας με 1 δισ. δολάρια

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), μια ανεξάρτητη αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία που ρυθμίζει τις διακρατικές και διεθνείς επικοινωνίες μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καλωδίων και δορυφόρων και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, δημιούργησε μία ομάδα εργασίας για την ευφυή γεωργία.

Ο πρόεδρος της FCC, Ajit Pai, δήλωσε στον ιστότοπο FutureFarming ότι «η FCC κατανοεί τη σημασία της ευφυούς γεωργίας στην οικονομία του έθνους και θέλει να ενθαρρύνει την ανάπτυξή της σε όλη τη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρότεινα πρόσφατα ένα κεφάλαιο ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη ασύρματων υπηρεσιών επόμενης γενιάς, το οποίο θα περιλαμβάνει 1 δισ. δολάρια ειδικά για την προώθηση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας».

 

Η ομάδα εργασίας έχει τέσσερις στόχους:

1. Τη χαρτογράφηση και ανάλυση της σύνδεσης σε αγροτικές εκτάσεις.

2. Την εξέταση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης συνδεσιμότητας για την εφαρμογή τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

3. Την ενθάρρυνση της υιοθέτησης της ευφυούς γεωργίας.

4. Την επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές.

Ο Geοrge Woodward, που πρόκειται να είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας δήλωσε στον ίδιο ιστότοπο, ότι «η ανάγκη λειτουργίας αυτής της ομάδας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά και την έναρξη της κρίσης του COVID-19. Η πρωταρχική σημασία της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών και η ταχεία ανάπτυξή της για την εξασφάλιση και τη βελτίωση του σημερινού εφοδιασμού τροφίμων είναι εξαιρετικά σημαντική».