Υπολογισμός ιπποδύναμης του ελκυστήρα στα Σχέδια βελτίωσης

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μπορείτε να μας πείτε πώς διαμορφώνονται οι ιπποδυνάμεις στα Σχέδια;

Γιώργος Π. από Λάρισα

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Ο υπολογισμός της ιπποδύναμης του ελκυστήρα γίνεται με τον αλγόριθμο ΤEReS (αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr), ο οποίος λαμβάνει υπόψη το είδος, την έκταση και την έδρα των καλλιεργειών που δηλώνει ο υποψήφιος στη μελλοντική του κατάσταση. Ο αλγόριθμος δίνει μοναδικό αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο, ανάλογα με τις ανάγκες της εκμετάλλευσης. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρα με ιπποδύναμη που κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 hp, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Σημειώνεται ότι οι ιπποδυνάμεις που δίνονται τόσο από τον αλγόριθμο όσο και από το Παράρτημα 3 της Υπουργικής Απόφασης δύναται να προσαυξάνονται έως και 10 ίππους.

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας