Οι Ιρλανδοί εμπιστεύονται τις νέες τεχνολογίες

Έρευνα καταγράφει ότι το 40% των αγροτών τις χρησιμοποιεί

Θετική στάση προς τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα φαίνεται πως έχουν οι αγρότες της Ιρλανδίας, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η Ιρλανδική Ένωση Αγροτών (IFA), με το ιρλανδικό δίκτυο Farm Business Skillnet και το ερευνητικό κέντρο Amarach. Με τη διαπίστωση ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους αγρότες για την πρόσβασή τους στην ψηφιακή οικονομία, η έρευνα είχε ως στόχο να καταγράψει το ποσοστό των αγροτών στην Ιρλανδία που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών, τα εμπόδια που υπάρχουν για τη χρήση τους, αλλά και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

Στην έρευνα συμμετείχαν 768 αγρότες, με την πλειοψηφία να είναι 55 ετών και πάνω και το 85% να είναι άντρες. Παρά το υψηλό ποσοστό μεγαλύτερων αγροτών, το 70% των αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί διαδικτυακές εφαρμογές, με τη χρήση τους να εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην αγελαδοτροφία και το όργωμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, καταγράφηκε ότι οι μικρότεροι σε ηλικία αγρότες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να είναι βασικός παράγοντας για την επένδυση στα νέα τεχνολογικά εργαλεία.

Χρήση τεχνολογίας

Με ένα ποσοστό που φτάνει περίπου στο 50% των αγροτών που απάντησαν, οι αγρότες της έρευνας δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ήδη τις νέες τεχνολογίες στο χωράφι (46%), ενώ 40% αυτών σκοπεύουν να κάνουν χρήση στο μέλλον.

Εμπόδια

Το 55% αναγνωρίζει την έλλειψη ή την ποιότητα της ευρυζωνικότητας ως το κύριο εμπόδιο. Ακολουθεί το κόστος της αρχικής επένδυσης και το κόστος υποστήριξης και συντήρησης της τεχνολογίας, ενώ το 60% κατέταξε την πρόσβαση στην υποστήριξη και την κατάρτιση για τις νέες τεχνολογίες στα τρία βασικά εμπόδια.

Μέσα μετάδοσης της τεχνολογίας

Για την πλειοψηφία των αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνα (42%), τα Μέσα Ενημέρωσης του αγροδιατροφικού τομέα είναι το κύριο μέσο επιρροής για την απόφασή τους να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις «αγροτικές συμβουλές» (34%) και «άλλοι αγρότες» (34%).

Αξίζει να τονίσουμε ότι σε προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη, οι απαντήσεις για την ίδια ερώτηση φέρνουν στην πρώτη θέση τα επιδεικτικά αγροκτήματα και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των αγροτών.

Εκπαίδευση

Από την έρευνα καταγράφηκε ότι το 25% των αγροτών που έχουν πλήρη αγροτική κατάρτιση έχουν ολοκληρώσει σεμινάρια στην ψηφιακή γεωργία, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες στο μέλλον.

Ως προτιμώμενες πρακτικές για την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους αγρότες καταγράφονται η εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο στο χωράφι και οι αγροτικοί σύμβουλοι.