Ήρθε η ώρα να Pix®άρεις!

Ρυθμιστής ανάπτυξης του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής

Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι μια καλλιέργεια με ιδιαίτερες απαιτήσεις, που ξεκινούν από τα πρώτα κιόλας στάδια και φτάνουν μέχρι και το στάδιο της συγκομιδής.

Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις, καθώς η σωστή εφαρμογή τους εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη της καλλιέργειας, αλλά και την ποιοτική απόδοσή της.

Η ρύθμιση της βλάστησης και της καρποφορίας γίνεται το καλοκαίρι, με εφαρμογές από την αρχή έως και το τέλος της άνθισης. Η αποφύλλωση, μια ακόμα απαραίτητη επέμβαση, βοηθά στη διευκόλυνση της παραγωγής, αλλά και στις ποιοτικές αποδόσεις.

Το Pix® 5 SL είναι η διαχρονική λύση για τη ρύθμιση ανάπτυξης του βαμβακιού, που επιτυγχάνεται μέσα από την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής. Το Pix® 5 SL παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος και ρυθμίζοντας την ανάπτυξη του φυτού, διευκολύνει τις καλλιεργητικές πρακτικές.

H δόση και ο τρόπος εφαρμογής του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Pix® 5 SL μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

◆ Βελτιώνει την πρωίμιση της παραγωγής.
◆ Ρυθμίζει την ανάπτυξη του φυτού.
◆ Διευκολύνει τις καλλιεργητικές πρακτικές (ψεκασμοί, αποφύλλωση, συγκομιδή).
◆ Προωθεί την καλύτερη απόδοση του φυτού.

 

Το Pix® 5 SL είναι ένας διασυστηματικός ρυθμιστής του μεταβολισμού και της ανάπτυξης των φυτών, που ρυθμίζει την ανάπτυξη της βλάστησης (ύψος-πλάτος), αυξάνει την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και τη φωτοσυνθετική ικανότητα, την αντοχή και την πρωιμότητα. Με το Pix® 5 SL το φυτό του βαμβακιού σπαταλά λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή βλάστησης, ενώ η ανθοφορία και η καρποφορία που ακολουθούν, εκμεταλλεύονται πλήρως τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα το φυτό να αναπτύσσει περισσότερα και πιο γεμάτα καρύδια, τα οποία είναι συγκεντρωμένα κοντά στο στέλεχος του φυτού.

Το «πιξάρισμα» του βαμβακιού έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του παραγωγού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της καλλιέργειάς του. Pix® 5 SL είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε χωράφι βαμβακιού και επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ποιοτική παραγωγή κάθε ποικιλίας, για τα δεδομένα της περιοχής και της καλλιεργητικής περιόδου.

Μάθετε περισσότερα για το Pix® 5 SL, τη διαχρονική λύση για το βαμβάκι: www.agro.basf.gr

 

Προσοχή: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊον πριν από τη χρήση.
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και τα σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777