Ισπανία: Δορυφορική παρακολούθηση για τη χαρτογράφηση δασών

Τεχνολογίες τηλεανίχνευσης για τη χαρτογράφηση των δασών στην ισπανική περιοχή La Rioja χρησιμοποιεί η επιχειρησιακή ομάδα «Forest LidaRioja». Η επιχειρησιακή ομάδα επιστρατεύει τα δορυφορικά δεδομένα για να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά λεπτομερές 3D μοντέλο των 130 εκατομμυρίων δέντρων στην περιοχή. «Οι περιφερειακές αρχές χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας για την ενημέρωση του Εθνικού Δασικού Χάρτη της La Rioja με πληροφορίες για τον αριθμό των δέντρων, της βιομάζας και των ειδών που υπάρχουν στα μεικτά δάση», αναφέρει ο τεχνικός συντονιστής της επιχειρησιακής ομάδας, Jose Luis Tome, από τον επικεφαλής εταίρο Agresta. Τα δεδομένα βοηθούν, επίσης, στην κατανόηση της εξέλιξης των δασών με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπουν την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων δασικής διαχείρισης».

Οι δορυφόροι παρέχουν, επίσης, «χάρτες καυσίμων», οι οποίοι δίνουν μια ενημερωμένη επισκόπηση των δασικών θάμνων, που είναι πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι φορείς μπορούν να δουν πού να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα. Οι δασικοί χάρτες είναι ελεύθερα διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της κυβέρνησης της La Rioja. Ο Jose Luis Tome ανέφερε ότι «η επιχειρησιακή ομάδα δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν διάφορες προκλήσεις μέσω της ομαδικής εργασίας».