Ισχυροί επενδυτές προειδοποιούν την ΕΕ να μην υπολογίζει τις ενισχύσεις της ΚΑΠ ως πράσινες επενδύσεις

Πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην κριθούν ως περιβαλλοντικά βιώσιμες πολλές από τις αγροτικές ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ ασκεί μία διεθνής ομάδα επενδυτών, η FAIRR Initiative, τα περιουσιακά στοιχεία της οποίας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε άνω των 3,5 τρισ. ευρώ.

«Είναι κρίσιμο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης (EU Taxonomy) να ορίζει ως πράσινους μόνο εκείνους τους τομείς που είναι πραγματικά περιβαλλοντικά βιώσιμοι», τονίζει σε δηλώσεις της η διευθύντρια Πολιτικής της FAIRR, Helena Wright, η οποία αμφισβητεί το περιβαλλοντικό πρόσημο των περισσότερων γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών.

EU Taxonomy

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός «EU Taxonomy» τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021, ως μέρος της πρωτοβουλίας για τη στήριξη των επενδυτικών στόχων αειφορίας. Παρέχει σε εταιρείες, επενδυτές και υπευθύνους χάραξης πολιτικής την κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες.

ΚΑΠ

Αυτήν τη στιγμή, οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών βρίσκονται στην τελική ευθεία, ώστε να προσδιορίσουν ποιες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν φιλικές προς το κλίμα, με στόχο την παροχή κινήτρων για περισσότερες επενδύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Ωστόσο, προ ημερών διέρρευσε ένα εσωτερικό έγγραφο της Κομισιόν, σύμφωνα με το οποίο αποκαλύπτεται ότι τα κράτη-μέλη προτείνουν ένα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων της ΚΑΠ, που αφορά περιβαλλοντικές πρακτικές, να προσμετράται αυτόματα ως πράσινες επενδύσεις.

Αυτή η διαρροή προκάλεσε την άμεση αντίδραση αυτής της ισχυρής ομάδας επενδυτών, η οποία προτρέπει την Κομισιόν να μην επιτρέψει τον χαρακτηρισμό της εντατικής γεωργίας ως βιώσιμη δραστηριότητα. Τα βέλη της στρέφει ιδιαίτερα κατά των ενισχύσεων για την κτηνοτροφία, σημειώνοντας ότι αυτός ο τομέας έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στη χρήση του νερού, στη μικροβιακή αντοχή και στην υγεία του εδάφους και «δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης ως έχει».