Ιταλία: Δημιουργία δικτύου αγροτών και εταιρειών τεχνολογίας για τη βέλτιστη χρήση του νερού

Στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταξύ αγροτών, ερευνητών και εταιρειών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων στοχεύει το έργο SmartLand στο Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση των πρακτικών άρδευσης μέσω ενός δικτύου αισθητήρων εδάφους, που μετρούν συνεχώς τη διαθεσιμότητα νερού των φυτών, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της μείωσης των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Σε μια περιοχή όπου σχεδόν οι μισοί υδατικοί πόροι χρησιμοποιούνται για άρδευση και προστασία από τον παγετό, οι ερευνητές ασχολούνται με το ζήτημα της χρήσης πιο βιώσιμων πρακτικών άρδευσης. Στην πραγματικότητα, η έννοια της άρδευσης ακριβείας είναι βασικό στοιχείο για τη σύγχρονη και βιώσιμη καλλιέργεια, αναφέρουν οι ερευνητές του έργου.

Ως εκ τούτου, στόχος είναι να δημιουργηθούν κατάλληλα τεχνικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τους αγρότες.Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τρεις εταίροι του έργου ένωσαν τις δυνάμεις τους και έθεσαν τα θεμέλια για το έργο SmartLand το 2019.

Το Ερευνητικό Κέντρο Laimburg παρείχε επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις για δοκιμές, ενώ η εταιρεία ALPERIA, ο κύριος πάροχος ενέργειας της περιοχής, συνέβαλε στην τεχνολογική ανάπτυξη αισθητήρων. Επίσης, η Sudtiroler Beratungsring (SBR), η περιφερειακή υπηρεσία επέκτασης για την καλλιέργεια φρούτων και αμπελοοινικών προϊόντων συνέβαλε με την ανάπτυξη ιστότοπου και εφαρμογής για έξυπνα κινητά και με την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες.

Οι νέες τεχνολογίες

Σε ένα πρώτο βήμα, εγκαταστάθηκαν 120 συσκευές μέτρησης της εδαφικής υγρασίας στις κύριες περιοχές για τη μέτρηση του υδατικού δυναμικού του εδάφους. Αυτοί οι σταθμοί μέτρησης στέλνουν τις συλλεγόμενες τιμές σε κατάλληλες πύλες δεδομένων, οι οποίες τα λαμβάνουν και τα διαβιβάζουν στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέγονται οπτικοποιούνται σε ένα γράφημα στην εφαρμογή που σχεδιάστηκε από τη SBR. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους με δεδομένα αισθητήρων, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του νερού των οπωρώνων τους. Η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη στη χρήση.

Οι κύριες λειτουργίες είναι η ενεργοποίηση των συσκευών στο πεδίο και η γραφική απεικόνιση των μετρούμενων τιμών του υδατικού δυναμικού του εδάφους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, με τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης πόρων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, μπορούν να διατηρηθούν τα ίδια επίπεδα ποιότητας και απόδοσης καρπών, βελτιώνοντας έτσι τη γεωργική βιωσιμότητα από οικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Μετά από δύο χρόνια δοκιμών στο πεδίο, οι περισσότεροι αγρότες που συμμετέχουν στο έργο δήλωσαν ότι βλέπουν την προστιθέμενη αξία που προσδίδει στα προϊόντα τους η νέα τεχνολογία και είναι πρόθυμοι να εγκαταστήσουν περισσότερους αισθητήρες.