Ιχνηλασιμότητα του κρέατος μέσω της τεχνολογίας blockchain

Αποτέλεσμα η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Με την αύξηση της βιωσιμότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση της αγροδιατροφικής αλυσίδας να αποτελούν βασικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο blockchain και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο για τη «Χρήση τεχνολογιών blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα».

Το σεμινάριο στόχευε στη συγκέντρωση των ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών του blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω έρευνα. Με βάση τον απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης της χρήσης εφαρμογών blockchain στον τομέα, σκοπός είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω ερευνητικών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα Horizon Europe και το πρόγραμμα Digital Europe.

Τα οφέλη για τον αγροτικό τομέα

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τα οφέλη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα. Κατά την παρουσίασή του, ο ερευνητής του Κέντρου Ερευνών, Pavel Ciaian, κατέγραψε μεταξύ άλλων, ως οφέλη τα εξής:

✱ Την ιχνηλασιμότητα για τον εντοπισμό της προέλευσης των τροφίμων, αλλά και της διαδρομής που ακολουθήθηκε από τον αγρότη μέχρι τον καταναλωτή.

✱ Τη διαφάνεια των λειτουργιών της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παρακολούθηση του τρόπου παραγωγής αποθήκευσης και μεταφοράς των τροφίμων και την πρόσβαση στις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

✱ Την ασφάλεια των τροφίμων, έτσι ώστε να προληφθούν και να περιοριστούν τα περιστατικά μολύνσεων και αλλοιώσεων των τροφίμων.

✱ Την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και ηθικών ζητημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη δίκαιη διανομή του εισοδήματος.

Εφαρμογή του blockchain στην ιχνηλασιμότητα κρέατος

Σκανάροντας το barcode της φωτογραφίας με ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του κρέατος που απεικονίζεται, το είδος και τη φυλή του ζώου, την ημερομηνία σφαγής, τη μέθοδο εκτροφής και το όνομα του κτηνοτρόφου. Με αυτόν τον τρόπο, μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση από την Πολωνία θέλησε να παρουσιάσει στο σεμινάριο την εφαρμογή του blockchain στις εγκαταστάσεις της, τονίζοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι ότι έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων τους.

Εμπόδια

Παρά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία στον αγροτικό τομέα, υπάρχουν εμπόδια, όπως καταγράφηκαν στο σεμινάριο, που καθυστερούν την εφαρμογή της. Μερικά από αυτά είναι η δυσκολία των αγροτών να εμπιστευτούν τις νέες τεχνολογίες και η ανάγκη χρήσης πόρων για τη δημιουργία των υποδομών.