Αυτό το άρθρο είναι 95 μηνών

Κ. Μακεδονία: Πρόσκληση νέου ΕΣΠΑ για έργα που αφορούν πόσιμο νερό

21.07.2016
3' διάβασμα
k-makedonia-prosklisi-neou-espa-gia-erga-pou-aforoun-posimo-nero-43002

Με χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ «άνοιξε» η πρόσκληση του νέου ΕΣΠΑ για τις υποδομές βελτίωσης ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού, που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η πρόσκληση αφορά στους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, την ΕΥΑΘ Παγίων και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (σύνδεσμοι ύδρευσης και λοιποί φορείς με αρμοδιότητα διαχείρισης πόσιμου νερού), προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους ώστε να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020).

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, όπου εντοπίζονται υπερβάσεις στα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού, η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών όπου εντοπίζεται έλλειψη επάρκειας, μέσω της εξοικονόμησης από τον περιορισμό των απωλειών και υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων, αλλά και η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπου εντοπίζονται φαινόμενα υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων, μέσω εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση για τα έργα πόσιμου νερού είναι:

  • Παρεμβάσεις για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
    Παρεμβάσεις που επιλύουν προβλήματα ποιότητας σε δίκτυα ύδρευσης με αποδεδειγμένη (με βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Υγείας) υπέρβαση των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων: Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Παρεμβάσεις ελέγχου απωλειών πόσιμου νερού.
    Παρεμβάσεις που εντοπίζουν ή και επιλύουν προβλήματα διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, με τεκμηριωμένες απώλειες νερού στο δίκτυο διανομής: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος /τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ), σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων ή τεκμηριωμένα αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο. 
  • Παρεμβάσεις επάρκειας πόσιμου νερού.
    Παρεμβάσεις που επιλύουν προβλήματα επάρκειας πόσιμου νερού, με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια ποσότητας: Κατασκευή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων. Η παρέμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε παράκτιες περιοχές, κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων, κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού, ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
ΓΡΑΦΕΙ: