Καινοτόμο ρομπότ που μαθαίνει από τον άνθρωπο με χρήση στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Eνα καινοτόμο και οικονομικό ρομπότ-βοηθό, που μπορεί εύκολα να μαθαίνει από τον άνθρωπο, κατασκευάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία, στο πλαίσιο του έργου ProgHRC «Σταδιακή αυτοματοποίηση εργασιών με συνεργασία ανθρώπου και ρομπότ».

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ο άνθρωπος θα πιάνει το ρομπότ και θα το καθοδηγεί, δείχνοντάς του, για παράδειγμα, πώς να πιάνει αντικείμενα και πού να τα αφήνει. Επαναλαμβάνοντας αυτή την κίνηση 2-3 φορές, το ρομπότ θα καταλαβαίνει σιγά σιγά την εργασία του και θα μπορεί να την εκτελεί πλέον χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου.

Αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα φορητό και ευέλικτο κελί εργασίας με ρομποτικό βραχίονα που θα τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής και θα μαθαίνει πολύ εύκολα και γρήγορα πλήθος εργασιών από τον άνθρωπο, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό.

Το ProgHRC ενδέχεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης του χρόνου προγραμματισμού και των συσχετιζόμενων δαπανών αυτοματοποίησης, όπως η εξειδίκευση των χειριστών, ιδίως σε γραμμές παραγωγής με συχνές εναλλαγές που δεν δικαιολογούν αυτοματοποίηση.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια του Εργαστηρίου Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και συντονίστρια του έργου, Ζωή Δουλγέρη, «η τάση στη βιομηχανία για ευφυή και ευέλικτα συστήματα παραγωγής, γνωστή και ως Industry 4.0, απαιτεί από τα ρομπότ δυνατότητες, όπως αυξημένη αντίληψη του περιβάλλοντός τους, ταχεία προσαρμογή σε αλλαγές, αλλά, κυρίως, μικρό χρόνο προγραμματισμού. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για ένα εξελιγμένο μοντέλο παραγωγής με ρομπότ που είναι εύχρηστα, ευέλικτα, οικονομικά και αποδοτικά».

Χρήση στον αγροδιατροφικό τομέα

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Δρ. Φώτης Δημέας, ερευνητής στο Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, «το συγκεκριμένο ρομπότ ταιριάζει απόλυτα στη γραμμή παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων σε διεργασίες που αφορούν τη διαλογή των προϊόντων ή το πακετάρισμα».

Όσον αφορά την εμπορική του διαθεσιμότητα, «στόχος μας είναι τα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε αναπτύξει την τεχνολογία και να μπορέσουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την εμπορική διάθεση», αναφέρει ο Δρ. Δημέας. Τέλος, ο ίδιος εξηγεί ότι μακροπρόθεσμα το όφελος απασχόλησης σε μια βιομηχανία ή σε μια μικρομεσαία επιχείρηση από την εισαγωγή αυτοματισμών και ρομποτικής στη γραμμή παραγωγή είναι ότι αυξάνονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, το ισοζύγιο είναι θετικό.

Το ProgHRC χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ-Β’ κύκλος». Υλοποιείται με τη συμμετοχή ομάδας επιστημόνων από το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του ΑΠΘ και τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας. Επίσης, το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ αναπτύσσει επί σειρά ετών μια διαρκή ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Ρομποτικής και του ελέγχου συστημάτων.