Καλιφόρνια: Η μείωση των υδάτων οδηγεί στην εγκατάλειψη πάνω από 2 εκατ. στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων

Σε αγρανάπαυση θα πρέπει να μείνει ένα τεράστιο τμήμα καλλιεργήσιμης γης, σε μια από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές του κόσμου

Καλιφόρνια

Ν α περιορίσουν δραστικά τη χρήση των υδάτων στην κοιλάδα Σαν Χοακίν της Καλιφόρνια καλούνται οι αγρότες της περιοχής, στους οποίους αναλογεί περίπου το ήμισυ της αγροτικής παραγωγής της πολιτείας. Το πόρισμα ανήκει στην τοπική δεξαμενή σκέψης PPIC, η οποία εκπόνησε την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με το πώς μπορούν να αναπληρωθούν οι απώλειες των επιβαρυμένων υδροφόρων οριζόντων της «Χρυσής Πολιτείας» των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, καθώς η διαθεσιμότητα του νερού καθίσταται ολοένα και πιο επισφαλής, οι καλλιεργητές βασίζονται περισσότερο από ποτέ στα υπόγεια ύδατα ή στο νερό που αντλείται από υπόγειους υδροφορείς, για να κρατήσουν ζωντανές τις εκμεταλλεύσεις τους. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής, μακροχρόνιας ξηρασίας που διήρκεσε μέχρι το 2016, οι αγρότες της κοιλάδας πραγματοποίησαν υδρογεωτρήσεις σε πάνω από 5.000 πηγάδια, σκάβοντας σε βάθος χιλιάδων ποδιών για να φτάσουν σε υδροφόρους ορίζοντες ηλικίας χιλίων ετών.

Σήμερα, οι περιπτώσεις υδροφορέων που δεν αναπληρώνονται τόσο γρήγορα όσο αδειάζουν αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% της καθαρής χρήσης νερού στην κοιλάδα Σαν Χοακίν. Πρόκειται για ένα ιστορικό ποσοστό ανισορροπίας, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι υδροφορείς της περιοχής χάνουν 587 δισεκατομμύρια γαλόνια ύδατος από τη μία καλλιεργητική περίοδο μέχρι την επόμενη.

Όπως επισημαίνει η διευθύντρια πολιτικής της PPIC, Έλεν Χάνακ, οι ανάγκες εξοικονόμησης των υπόγειων υδάτων της περιοχής, όπως αυτές ορίζονται από τον τοπικό νόμο που θεσπίστηκε πριν μερικά χρόνια για τη βιώσιµη διαχείρισή τους, θα απαιτήσει τη λήψη έκτακτων μέτρων. Αρχικά, οι δράσεις διατήρησης των υδατικών πόρων και οι πιθανές νέες υποδομές υδροδότησης υπολογίζεται ότι δεν θα καλύψουν παρά μόνο το ένα τέταρτο της συνολικής ανισορροπίας. Ως εκ τούτου, οι αγρότες θα κληθούν να σταματήσουν την άντληση νερού σε έκταση η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως, μειώνοντας κατά 16% την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούν σήμερα. Καθώς αυτή η έλλειψη αναμένεται να οδηγήσει την τιμή του νερού στα ύψη, επίκειται η δρομολόγηση κρίσιμων διαρθρωτικών αλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, από τη μετατροπή ποτιστικών εκτάσεων σε ξηρικές, θα περάσουμε και στην πλήρη απόσυρση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι, σε πρώτο στάδιο, τουλάχιστον 2,16 εκατ. στρέμματα γεωργικών εκτάσεων θα μείνουν ακαλλιέργητα. Και όλα αυτά, σε μια από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές του κόσμου.