Καλό… Σεπτέμβρη για τρεις προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

«Από άνοιξη καλοκαίρι κι από καλοκαίρι φθινόπωρο» μετατίθενται οι ημερομηνίες για την ενεργοποίηση των υπόλοιπων προσκλήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έχουν ακόμα επιλυθεί προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα.

Έτσι, με νέες τροποποιητικές αποφάσεις, μετατίθεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας:

✱ Στο υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» για τις 30 Αυγούστου 2022 και με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

✱ Στο υποέργο «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2022.

✱ Στο υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων» στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Νοεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουνίου ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων». Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου (12:00 μ.μ).

Μεγάλο πάντως είναι από την πρώτη στιγμή και το ενδιαφέρον των επενδυτών και για την πρόσκληση του υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός», που ενεργοποιήθηκε τελικά στις 19 Ιουλίου 2022, ενώ η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.

Αλλαγές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της τελευταίας τροποποιητικής απόφασης όσον αφορά την πρόσκληση για το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», η κατανομή της δημόσιας ενίσχυσης ύψους 98.111.000 ευρώ αλλάζει και ορίζεται πλέον ως εξής:

α) Ποσό 68.677.700 ευρώ -ποσοστό 70%- (από 58.866.600 ευρώ – ποσοστό 60%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από συλλογικούς φορείς.

β) Ποσό 29.433.300 ευρώ -ποσοστό 30%- (από 39.244.400 ευρώ – ποσοστό 40%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες.

Όσον αφορά τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

Από 500.000 ευρώ έως 2,5 εκατ. ευρώ (από 3 εκατ. ευρώ αρχικά) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από 1 εκατ. ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ (από 10 εκατ. ευρώ αρχικά) για μεγάλες επιχειρήσεις.