Κάμπος Ιρίων: Θετικά τα αποτελέσματα της ευφυούς γεωργίας

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στον κάμπο των Ιρίων στην Αργολίδα, όπου η πρώτη εγκατάσταση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2019 και αφορά μια έκταση 150 στρεμμάτων.

Ο γεωπόνος Τάσος Μπινιάρης, που συμμετέχει στο πρόγραμμα και παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής, εξηγεί στην «ΥΧ»: «Στην πρώτη φάση της εφαρμογής έχουν μπει ήδη 150 στρέμματα και πιστεύουμε ότι στη νέα σεζόν 2021-2022 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, με την ένταξη συνολικά 2.500 στρεμμάτων». Ο ίδιος επισημαίνει ότι «ήδη τα πρώτα αποτελέσματα φάνηκαν στον τομέα της άρδευσης, όπου γινόταν μία αλόγιστη χρήση νερού και έπρεπε να γίνουν διορθώσεις. Οι διορθώσεις έγιναν με τη συνεργασία των παραγωγών και το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα θετικό, αφού υπήρξε μείωση κατά 40%».

Σύμφωνα με τον κ. Μπινιάρη, «το δεύτερο βήμα ήταν οι οδηγίες που δώσαμε για τη φυτοπροστασία, που βοήθησαν να γίνονται πιο στοχευμένοι ψεκασμοί. Η παροχή στοιχείων που είχαν σχέση με τα μετεωρολογικά δεδομένα στον σωστό χρόνο βοήθησε να προφυλαχθούν οι καλλιέργειες κυρίως από τους παγετούς, που αποτελούν και το μεγάλο πρόβλημα για το την περιοχή των Ιρίων».

Η προσπάθεια θα εστιαστεί πλέον στη συγκέντρωση ακόμα πιο εξειδικευμένων πληροφοριών, όπως το ζητούν άλλωστε οι παραγωγοί, προκειμένου να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Οι επόμενοι σταθμοί για την ευφυή γεωργία είναι περιοχές της Αρκαδίας, όπου καλλιεργούνται ομοειδή προϊόντα, αλλά και ο κάμπος του Άργους.