ΚΑΠ: Αναπάντητο ερώτημα παραμένει ο βαθμός ενσωμάτωσης των μη δεσμευτικών στόχων της Κομισιόν στα Στρατηγικά Σχέδια των κρατών-μελών

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταστήσει το πρόγραμμα αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ πιο προσανατολισμένο στις επιδόσεις. Ωστόσο, οι μη δεσμευτικοί στόχοι και τα εθνικά περιθώρια που δίνονται μπορούν να εμποδίσουν την προσπάθεια του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ να παρακολουθεί τα αποτελέσματα.

Η νέα εστίαση στα αποτελέσματα και στις επιδόσεις κατοχυρώνεται στους εννέα στόχους της ΚΑΠ σε επίπεδο ΕΕ, όπως η δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, η ανανέωση των γενεών και η αυξημένη ανταγωνιστικότητα, τους οποίους η πολιτική πρόκειται να υλοποιήσει τα επόμενα επτά χρόνια. Εκτός από αυτούς τους εννέα στόχους, η Κομισιόν έχει θέσει διάφορους στόχους βιωσιμότητας για τον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της εμβληματικής πολιτικής της για τα τρόφιμα, τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F). Αυτοί περιλαμβάνουν την ένταξη του 25% των γεωργικών εκτάσεων στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έως το 2030, καθώς και στόχους μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Ωστόσο, τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να υλοποιήσουν τους στόχους της F2F στα στρατηγικά τους σχέδια, καθώς δεν κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΚΑΠ, αλλά αναφέρονται μόνο σε ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο. «Σχετικά με τους στόχους του 2030 των στρατηγικών F2F και Βιοποικιλότητας, υπάρχει ακόμη πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν πραγματικά συγκεκριμένους εθνικούς στόχους στα Στρατηγικά τους Σχέδια», δηλώνει στη EURACTIV η Maria Rudolf, αξιωματούχος στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν. «Ωστόσο, χωρίς δεσμευτική νομική βάση αυτό δεν θα μπορούσε να είναι παρά μια “πρόσκληση” από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», προσθέτει η ίδια.

«Αυτό που θέλει να μπορέσει να κάνει η Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας είναι να προσθέσει αυτά που υπόσχονται να κάνουν όλα τα κράτη-μέλη μεμονωμένα και να δει εάν πλησιάζει ο συνολικός στόχος σε όλη την ΕΕ», τονίζει ο Alan Matthews, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Trinity College του Δουβλίνου. «Όμως, το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα ακούσουν πραγματικά την Κομισιόν και θα καταλήξουν σε συγκεκριμένους στόχους παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα».

www.euractiv.com