ΚΑΠ: Στήριξη των αγροτών για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών

Η μικροβιακή αντοχή, δηλαδή η ικανότητα των μικροοργανισμών να αντιστέκονται στις θεραπείες, ιδίως στα αντιβιοτικά έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων, αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.
 

Και προσθέτει, «η στρατηγική Farm to Fork, θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 50% των συνολικών πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών στην ΕΕ για τα εκτρεφόμενα ζώα και την υδατοκαλλιέργεια έως το 2030. Οι χώρες της ΕΕ, στα ειδικά στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, έχουν προγραμματίσει διάφορα μέτρα για την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής και την αύξηση της καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων ζώων, τα οποία υποστηρίζονται από τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία της ΕΕ είναι η βελτίωση της ανταπόκρισής της στις κοινωνικές απαιτήσεις σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων, η
μείωση των αποβλήτων τροφίμων και βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη φαρμακευτική δέσμη μέτρων και περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής. Είναι αποδεδειγμένο ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών στις φάρμες.
 

Για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2023-27, σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ συμπεριέλαβαν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ, μέτρα ειδικής στήριξης για υψηλότερα επίπεδα καλής μεταχείρισης των ζώων και για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών, μέσω συνδυασμών πρακτικών, επενδύσεων, συνεργασίας και κατάρτισης. Συνολικά, 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση της ΕΕ προορίζονται για τη στήριξη εθελοντικών δράσεων στο πλαίσιο οικολογικών συστημάτων και αγροτικής ανάπτυξης. Συνολικά, η στήριξη αυτή στοχεύει να φθάσει στο 23% των κτηνοτροφικών μονάδων της ΕΕ.

Οι αγρότες της ΕΕ μπορούν να λάβουν κονδύλια για επενδύσεις σε νεόδμητα ή ανακαινισμένα συστήματα στέγασης για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων τους και τη μείωση της ανάγκης θεραπείας των ζώων με αντιβιοτικά. Στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι γεωργοί μπορούν να ζητήσουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα σήμανσης της καλής μεταχείρισης των ζώων ή για τη δημιουργία προγραμμάτων ριζικής αντιμετώπισης των ασθενειών των ζώων.

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe έχει πολλά τρέχοντα ή προγραμματισμένα έργα για την υγεία των ζώων, όπως η ανάπτυξη εμβολίων, και για την καλή διαβίωση των ζώων. Μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων θα ξεκινήσει φέτος. Η σύμπραξη θα στοχεύει στη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και την ανθεκτικότητα στην κτηνοτροφία ως μέρος των προτεραιοτήτων της. Στόχος του είναι, μεταξύ άλλων, η παραγωγή γνώσεων και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη βελτίωση της πρόληψης και του ελέγχου των ασθενειών. Η συνολική ενδεικτική συνεισφορά της ΕΕ για όλη τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης ανέρχεται σε 180 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η δημόσια στήριξη έρχεται να προστεθεί σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο από τις χώρες της ΕΕ.

 
 
  • Η Εσθονία προγραμμάτισε μια παρέμβαση για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κτηνοτρόφων με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου ή/και εξάλειψης ζωονόσων με οικονομικό αντίκτυπο, όπως η λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα και η ιογενής διάρροια των βοοειδών. Συνολικά προβλέπεται στήριξη ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για το σκοπό αυτό.
  • Η Ιταλία παρέχει στήριξη στο πλαίσιο ενός οικολογικού συστήματος για την αντιμικροβιακή αντοχή και την καλή διαβίωση των ζώων (1,8 δισ. ευρώ άμεσες πληρωμές της ΕΕ). Για να λάβουν στήριξη, οι αγρότες πρέπει να εφαρμόζουν πρακτικές που αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών και στην προώθηση μιας φιλικής προς την ευζωία διαχείρισης των κοπαδιών».