Η καρπόκαψα χτυπά μηλιά, αχλαδιά, καρυδιά

Την αύξηση της εμφάνισης του εντόμου της καρπόκαψας σε μηλιά, αχλαδιά και καρυδιά καταγράφουν τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, Βόλου και Ηρακλείου. Όσον αφορά τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι συλλήψεις του εντόμου στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 6 – 8 Ιουλίου (εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου).

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών. Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 11-13 Ιουλίου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 17-19 Ιουλίου.

Το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης προτείνει ως ενδεικτικό χρόνο επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τις 12 έως τις 16 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και από 18 έως 20 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Ηράκλειο

Το Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου δίνει οδηγίες για την καρπόκαψα στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της καρυδιάς. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στις ορεινές περιοχές, στο Οροπέδιο Λασιθίου, στη Δαμάστα και στο Λιβάδι Κρουσώνα, η πρώτη πτήση έχει ολοκληρωθεί, ενώ η δεύτερη πτήση (γενιά) ξεκίνησε αυτές τις ημέρες. Στη γενιά αυτή, το έντομο γεννά κυρίως στους καρπούς. Οι ενδεικτικοί χρόνοι επέμβασης στις εν λόγω περιοχές είναι από 12 έως 14 Ιουλίου.

 

Βόλος

Στην προστασία της καλλιέργειας της καρυδιάς επικεντρώνεται το Περιφερειακό Κέντρο Βόλου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου. Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, με τον αριθμό τους στις περισσότερες περιπτώσεις να κυμαίνεται από χαμηλά έως μέτρια επίπεδα.

Οι παραγωγοί θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μηδενικών συλλήψεων. Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, ιδιαίτερα στους αγρούς με ιστορικό προσβολών και όπου οι παραγωγοί δεν έχουν τοποθετήσει δικές τους φερομονικές παγίδες. Σε περίπτωση συλλήψεων ή προσβολής συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δέντρων με το ψεκαστικό υγρό.

Ο χρόνος επέμβασης εξαρτάται από τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προσβολών, τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες.