Καταγγελία του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου για παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις δημόσιας γης

Ο ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου Έβρου καταγγέλλει παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις δημόσιας γης που ξεπερνούν τα 14.000 στρέμματα και ζητάει αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ο Οργανισμός, σε επιστολή του στον περιφερειάρχη και στους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, Έβρου και Πρωτογενούς Τομέα, όπως και στον διευθυντή της ΔΑΟΚ (23 Φεβρουαρίου 2023), με θέμα «Ενημέρωση εποπτικής αρχής για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δημοσίων εκτάσεων γης που αφορούν αγροτική χρήση», αναφέρει ότι αναλαμβάνοντας θητεία το καλοκαίρι του 2021 προχώρησε σε έρευνα και καταγραφή των εκτάσεων που εμπίπτουν στον χώρο ευθύνης του, λαμβάνοντας στοιχεία από χάρτες του πρώην Δήμου Φερών, παλιές και νέες καταστάσεις της περιφέρειας και δηλώσεις καλλιέργειας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διασταύρωση εντόπισε τεράστιες εκτάσεις δημόσιας γης μη καταγεγραμμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΑΜ-Θ, «οι οποίες παρανόμως δηλώνονταν από παραγωγούς, καθώς δεν τους δόθηκαν νομίμως από αυτήν. Οι εκτάσεις αυτές βρέθηκαν να είναι δηλωμένες σε Σχέδια Βελτίωσης, σε προγράμματα απονιτροποίησης, προστασίας ορνιθοπανίδας, βιολογικής καλλιέργειας, σε συνδεδεμένες βάμβακος, καθώς και σε προγράμματα Νέων Αγροτών. Για την παράνομη δήλωση των εκτάσεων αυτών χρησιμοποιήθηκαν εικονικά ή ψευδή ενοικιαστήρια, ακόμη και από ανθρώπους που δεν είναι εν ζωή».

Ο Κώστας Αλεξανδρής, μέλος της διοίκησης του ΤΟΕΒ (φωτό δεξιά), τονίζει ότι ενημέρωσαν την περιφέρεια για τα αποτελέσματα του ελέγχου και ο ίδιος κατέθεσε το θέμα σε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

«Στόχος μας ήταν να επικρατήσει η νομιμότητα και με διαφάνεια οι δημόσιες εκτάσεις να δοθούν για νόμιμη χρήση στους παραγωγούς ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα και να μη χάνονται πόροι από το κράτος και τους αγρότες. Η λύση δεν είναι η τιμωρία των αγροτών, αλλά η δημοσιοποίηση και η νόμιμη αναδιανομή των εκτάσεων».

Για τα έτη 2021 και 2022 διαπιστώθηκε αλλαγή χρήσης σε εκτάσεις που δόθηκαν προς 5 ευρώ το στρέμμα «μαζικά σε συγκεκριμένους παραγωγούς που είχαν πρόσβαση νόμιμα ή παράνομα είτε σε κάποια ΚΥΔ, είτε από την αρμόδια υπηρεσία για την άντληση δεδομένων και έτσι μπορούσαν να γνωρίζουν ποια εκ των αγροτεμαχίων είναι αδήλωτα και να τα δηλώσουν χωρίς να το δικαιούνται».

Η διανομή στο παρελθόν ήταν 20 στρέμματα ανά παραγωγό, ενώ τώρα κάποιοι έφτασαν τα 200. Όπως αναφέρεται, παράνομες δηλωθείσες εκτάσεις εντοπίστηκαν από πολιτευτές, θεσμικούς, διευθυντές επιχειρήσεων κ.λπ. Ως προς την έκταση του προβλήματος, αναγράφεται: «οι αναδρομικές χρεώσεις 2020-2021 στις οποίες προέβη ο Οργανισμός μας για δυο συναπτά έτη άγγιξαν τα 200.000 ευρώ περίπου, καθώς αφορούσαν περισσότερα από 12.500 στρέμματα αδήλωτων εκτάσεων». Ο κ. Αλεξανδρής αναφέρει ότι ο πρώτος έλεγχος έδειξε 14.000 στρέμματα, αλλά εκτιμά ότι είναι πολύ περισσότερα.

Η απάντηση της περιφέρειας

Σε επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο περιφερειάρχης, Χρήστος Μέτιος, ζήτησε την «καταγραφή δημόσιων ακινήτων του ΥΠΑΑΤ που διαχειρίζονται το ΥΠΑΑΤ και η περιφέρεια».

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας, το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της ΔΑΟΚ Έβρου απάντησε στις 17 Μαρτίου ότι για αγροτεμάχια άνω των 100 στρεμμάτων η παραχώρηση γίνεται από το ΥΠΑΑΤ και για μικρότερα από την περιφέρεια. Οι παραχωρήσεις γίνονται σύμφωνα με τον Ν.4061/2012. «Εκτάσεις που μισθώνονταν στο παρελθόν με την 95/75 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και μετά την ισχύ του Ν.4061/2012, συνέχισαν να χορηγούνται με παρατάσεις από το ΥΠΑΑΤ έως σήμερα».

Σημειώνεται ότι η παραχώρηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων, χωρίς στρεμματικό περιορισμό. «Για τα έτη 2021 και 2022 δεν ήταν ξεκαθαρισμένο σε χαρτογραφικό υπόβαθρο το σύνολο των εκτάσεων της ΠΥΣ και για αυτό δεν προβήκαμε σε δημοσιοποίησή τους με ανάρτηση». Παρακάτω αναφέρεται ότι ουδέποτε παραχωρήθηκαν αγροτεμάχια έκτασης μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων.

Έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου, με ημερομηνία επίσης 17 Μαρτίου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι έλεγχοι της Υπηρεσίας «περί του καθεστώτος κατοχής της έκτασης ενός παραγωγού, που συμμετέχει σε προγράμματα όπως Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, απονιτροποίηση κ.λπ. περιορίζονται βάσει των σχετικών εγκυκλίων και, όπου αυτό απαιτείται, στον έλεγχο μόνο των παραστατικών του δηλωθέντος από τον παραγωγό ιδιόκτητου καθεστώτος των εκτάσεων, που ο ίδιος και με δική του ευθύνη, δηλώνει σε αυτά».

Το έγγραφο καταλήγει: «Η παράνομη χρήση των εκτάσεων, που αναφέρετε στο έγγραφό σας, στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των ΚΥΔ στα καθεστώτα ενισχύσεων, αφορά εκ του νόμου, αντικείμενο ελέγχου της αρμόδιας προς τούτο Υπηρεσίας ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ».