Καταμετρήθηκε το Βαλκανικό αγριόγιδο στο Δάσος του Φρακτού

Καταμετρήθηκε το Βαλκανικό αγριόγιδο στο Δάσος του Φρακτού
-Διαφήμιση-

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης το πρώτο τετραήμερο του Ιουλίου πραγματοποίησε καταμέτρηση του υπο-πληθυσμού του βαλκανικού αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra subsp. balcanica) στο Δάσος του Φρακτού στο Εθνικό Πάρκο της Οροσειράς Ροδόπης σε συνέχεια της συστηματικής παρακολούθησης του είδους σε συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες. Η καταμέτρηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση του αναπαραγωγικού αποτελέσματος, δηλαδή τον αριθμό των γεννήσεων εντός του έτους 2017.

Καταμετρήθηκε το Βαλκανικό αγριόγιδο στο Δάσος του Φρακτού

Η καταμέτρηση του αγριόγιδου στο ΕΠΟΡ ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος εποπτείας της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος που ολοκληρώθηκε το 2015. Έκτοτε ο Φορέας, σε συνεργασία με ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες, συνεχίζει την παρακολούθηση του είδους σε ετήσια βάση.
Ο σχεδιασμός και η καθοδήγηση της εφαρμογής της μεθόδου καταμέτρησης του εν λόγω είδους έγινε από τον ειδικό στη βιολογία και οικολογία του αγριόγιδου, βιολόγο Δρ. Χαρητάκη Παπαϊωάννου. Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε από πενταμελή ομάδα που συγκροτούνταν, εκτός από τον κ. Παπαϊωάννου, από έμπειρους στο πεδίο βιολόγους εθελοντές της Οργάνωσης «Αγριόγιδο στα Βουνά- Balkan Chamois Society», καθώς και από στελέχη του Φορέα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δάσους του Φρακτού ενδιαιτάται ένας από τους τέσσερις καλύτερους πληθυσμούς του είδους στην χώρα μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Ο καταμετρήσεις του αγριόγιδου γίνονται δύο φορές το χρόνο, μία το χειμώνα και μία το καλοκαίρι.

 

-Διαφήμιση-