Κατανομή εποχικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021

Την κατανομή του εποχικού προσωπικού για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2021 ανά Περιφερειακή Ενότητα δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής :

– oι τομεάρχες δακοκτονίας, τα διακόσια εννέα (209) άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μήνες,
– το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων
> τα τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό
διάστημα 6,5 μηνών
> τα τετρακόσια δεκατέσσερα (414) άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για
χρονικό διάστημα 6,5 μηνών
η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2021.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση και τον πίνακα με τις ειδικότητες