Καταπολέμηση ασθενειών σε πυρηνόκαρπα

Για την καταπολέμηση των ασθενειών εξώασκος, κορύνεο, φαιά σήψη, βακτηριακό έλκος σε ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια και δαμάσκηνα το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου συνιστά την εποχή αυτή τα εξής:

1. Το κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό και ήπιο θερµοκρασιακά καιρό και µε τέτοιον τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αργότερα ο αερισµός της κόµης των δέντρων.

2. Κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος, να αφαιρούνται πλήρως και να καίγονται όλοι οι προσβεβληµένοι βλαστοί και κλάδοι, καθώς και οι µουµιοποιηµένοι καρποί που παραµένουν στα δέντρα, αλλά και εκείνοι που είναι πεσµένοι στο έδαφος.

3. ∆έντρα µε µεγάλης έκτασης προσβολή από τις ανωτέρω ασθένειες πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται άµεσα.

4. Άµεση προστασία των µεγάλων τοµών κλαδέµατος µε κατάλληλα µυκητοκτόνα, καθώς και απολύµανση των εργαλείων κλαδέµατος µε εµβάπτιση σε υδατικό διάλυµα χλωρίνης 10%.

5. Μετά το κλάδεµα, συνιστάται ψεκασµός πλήρους κάλυψης των δέντρων µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο χαλκούχο ή άλλης κατηγορίας σκεύασµα (ανάλογα µε την περίπτωση) και επανάληψη, εφόσον χρειάζεται, µετά από 10-14 ηµέρες. Οι επεµβάσεις καλό είναι να εφαρµόζονται µέχρι το φούσκωµα των µατιών, µε ξηρό καιρό και θερµοκρασία υψηλότερη των 5οC.