Κατασκευή κάθετου άξονα Ξάνθης με ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Κατασκευή κάθετου άξονα Ξάνθης με ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Την ένταξη έργου «Κατασκευή Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα Δημάριο – Σύνορα – Κατασκευή Παράκαμψης Δημαρίου» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Παυλίδης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή παράκαμψης του οικισμού Δημαρίου μήκους 1,5 χιλ. και περιλαμβάνει την κατασκευή ισόπεδου κόμβου, μιας γέφυρας και την αποκατάσταση της σύνδεσης με την υφιστάμενη οδό πρόσβασης στον οικισμό.

H δημόσια δαπάνη της πράξης περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 6.459.030 ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 49,5 εκ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τα τρία επιχειρησιακά προγράμματα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Σε δηλώσεις του ο κ. Παυλίδης ανάφερε: «Η κατασκευή του κάθετου άξονα Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα συμβάλλει τα μέγιστα στην βελτίωση και ανάπτυξη της διασυνοριακής υποδομής στην περιοχή εξασφαλίζοντας ένα σύνολο ωφελειών όπως: ενίσχυση της κινητικότητας, τόνωση των εμπορικών σχέσεων και της τουριστικής κίνησης και γενικότερα ανάπτυξη και βελτίωση της οικονομικό-κοινωνικής ζωής των κατοίκων της διασυνοριακής περιοχής και ευρύτερα».