Καθοριστική η ψηφιοποίηση για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων

-Διαφήμιση-

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης στον αγροτικό τομέα, η πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στην τεχνολογία, οι περιορισμοί, η διάδοση της πληροφορίας και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών ήταν μερικά από τα καίρια ζητήματα που αναδείχθηκαν στη μεγάλη συνάντηση για την ευφυή γεωργία με τίτλο «Smart Farming: Digitalization of Agriculture & Vision for the new CAP», που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή αγροτικών φορέων και πολιτικών δυνάμεων.

Η συζήτηση κατέδειξε το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση στη γεωργία θα είναι καθοριστική τα επόμενα χρόνια για την επίτευξη της αύξησης κατά 50% της παραγωγής τροφίμων, που με τη σειρά της είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού.

Επίσης, αναδείχθηκαν τα οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας, με τους ομιλητές να τονίζουν ότι τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι αισθητήρες μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την εκμετάλλευσή τους και να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών αντιμετωπίζει εμπόδια, όπως η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων από τους αγρότες, η οποία συνδέεται με τη συνεχώς αυξανόμενη μέση ηλικία των αγροτών, την έλλειψη ευρυζωνικών υποδομών και την έλλειψη αξιόπιστων αναλύσεων κόστους/οφέλους για τις νέες τεχνολογίες στην αγροτική εκμετάλλευση.

Αγροτικές περιοχές και ψηφιοποίηση

Το θέμα της πρόσβασης των αγροτικών περιοχών στις νέες τεχνολογίες ήταν ένα από τα κεντρικά ζητήματα της εκδήλωσης. Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα μέσα πολιτικής που εφαρμόζονται στην Ευρώπη για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις βασικές προϋποθέσεις για την προώθησή του. Συμφώνησαν ότι η ανταλλαγή γνώσης, η κατάρτιση των αγροτών, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι κατάλληλες ευρυζωνικές υποδομές, η δυνατότητα των αγροτών να επενδύουν και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών βρίσκονται ανάμεσα στις πρακτικές που χρειάζεται να προωθηθούν προς όφελος της ψηφιοποίησης στον αγροτικό τομέα.

Εμπιστοσύνη καταναλωτών

Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και την προέλευσή τους. Οι τρόποι επίτευξης των παραπάνω τέθηκαν ως θέμα συζήτησης στην εκδήλωση, με τον Joel Bacquet, από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αναφέρει ότι «η τεχνολογία Blockchain μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων».

Διαχείριση δεδομένων

Τέλος, τέθηκε το ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης των δεδομένων που συλλέγονται από την εφαρμογή των τεχνολογιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η διαχείριση των δεδομένων είναι μία από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της συμφωνίας πολλαπλών μερών.

-Διαφήμιση-