Κεντρική Μακεδονία: Από τις 20 Σεπτέμβρη οι αιτήσεις για Μεταποίηση στις εκτός LEADER περιοχές

Μετά τη Θεσσαλία και την Αττική, ενεργοποιείται σε λίγες ημέρες και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η πρόσκληση της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό γεωργικό προϊόν». Με τη δημόσια ενίσχυση να ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου και καλύπτει τις περιοχές, όπου δεν εφαρμόζεται το Μέτρο LEADER. Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Εν τω μεταξύ, και σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», εκκρεμεί ακόμη η εξέταση 50 ενστάσεων στο πλαίσιο της αρχικής πρόσκλησης της δράσης για τη Μεταποίηση, με πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.