Κερδισμένη από τις αυξημένες τιμές των σιτηρών η Δημητριακή

Πάνω οι τζίροι και η κερδοφορία της εταιρείας το 2022, παρά τη μείωση των πωλούμενων όγκων

Το 2022 σημαδεύτηκε από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, που οδήγησε σε σημαντική άνοδο των τιμών των σιτηρών. Αυτές, παρά την αποκλιμάκωση που ακολούθησε, δεν έχουν επιστρέψει έκτοτε στα προπολεμικά επίπεδα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αύξηση 23,3% στον τζίρο που κατέγραψε την περσινή χρονιά η Δημητριακή, παρά το γεγονός ότι οι όγκοι πωλήσεων ήταν μειωμένοι κατά 6,3%, δεν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη. Πιο αξιοσημείωτη, ωστόσο, είναι η αύξηση της κερδοφορίας που πέτυχε η εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα στον χώρο του εμπορίου δημητριακών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη συγκυρία και το ανεβασμένο εν γένει κοστολόγιο.

Σύμφωνα με τις προσφάτως δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε κατά την περσινή χρήση σε 303,058 εκατ. ευρώ, έναντι 245,824 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ τα EBITDA (επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη) έφτασαν τα 7,118 εκατ. ευρώ, από 4,981 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα προ φόρων κέρδη ξεπέρασαν τα 3,708 εκατ. ευρώ (από 2,646 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), ενώ μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,812 εκατ. ευρώ, έναντι 2,095 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο ομίλου, ο τζίρος ανήλθε σε 318,195 εκατ. ευρώ (από 264,848 εκατ. ευρώ), τα EBITDA σε 7,507 εκατ. ευρώ (από 5,368 εκατ. ευρώ), τα προ φόρων κέρδη σε 3,708 εκατ. ευρώ (από 2,646 εκατ. ευρώ) και μετά τους φόρους σε 2,812 εκατ. ευρώ (από 2,095 εκατ. ευρώ), με το μεικτό αποτέλεσμα να αγγίζει τα 19,9 εκατ. ευρώ (έναντι 13,271 εκατ. ευρώ το 2021). Σημαντική ήταν η συνεισφορά της θυγατρικής Dimitriaki Cyprus Ltd, η οποία, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, συνέχισε πέρυσι την κερδοφόρα λειτουργία της, αυξάνοντας το μερίδιό της στην κυπριακή αγορά.

Το μοτίβο «μείωση όγκου – αύξηση αξίας πωλήσεων» αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα που εμπορεύτηκε η Δημητριακή το 2022. Ενδεικτικά, στο σκληρό σιτάρι, παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι ήταν σχεδόν οι μισοί σε σύγκριση με το 2021 (79.538 έναντι 143.332 τόνων, δηλαδή -44,54%), η μείωση της αξίας τους περιορίστηκε στο 20,73% (39,007 έναντι 49,209 εκατ. ευρώ). Το σογιάλευρο είχε τη μερίδα του λέοντος στο συνολικό τονάζ της εταιρείας, με 197.655 τόνους (-11,88% σε σχέση με το 2021) και έσοδα 100,145 εκατ. ευρώ (+17,01%), ακολουθούμενο από το καλαμπόκι, το οποίο κατέγραψε 164.790 τόνους (+29,29%) και έσοδα 54,821 εκατ. ευρώ (+63,5%).

Αυξημένο το κόστος του χρήματος

Πάντως, παρά τη μείωση των πωλούμενων ποσοτήτων, αυξημένα -και μάλιστα σε ποσοστό 51,2%- ήταν τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας, κάτι που αποδίδεται από τη διοίκηση στην αύξηση των εξόδων μεταφοράς των εμπορευμάτων και των τριγωνικών συναλλαγών (αγορά fob και πώληση cif).

Επιπλέον, διόλου ευκαταφρόνητη είναι και η επιβάρυνση από την αύξηση των επιτοκίων, με το κόστος των καθαρών συνολικών -χρεωστικών μείον πιστωτικών- τόκων ανά τόνο πωληθέντων να είναι αυξημένο κατά 59% σε σχέση με το 2021 (4,58 ευρώ/τόνο έναντι 2,88 ευρώ/τόνο).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Νέοι αποθηκευτικοί χώροι στην Αλεξανδρούπολη

Στη διάρκεια του 2022, η Δημητριακή δαπάνησε περί το 1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση νέων αγροτεμαχίων (σε Νέες Καρυές Λάρισας, Καλαμάκι Κορινθίας, Σίνδο), την κατασκευή νέας αποθήκης στο Ροδόλιβο Σερρών, την αγορά αποθήκης στις Νέες Καρυές, τη βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων κ.ά., ενώ 350.800 ευρώ κατευθύνθηκαν σε μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχάνημα ενσάκισης, περονοφόρο όχημα, αλωνιστική μηχανή, φίλτρο αποκονίωσης κ.ά.). Στο μέτωπο των νέων επενδύσεων, η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Ανάκαμψης για την κατασκευή νέου αποθηκευτικού συγκροτήματος στην Αλεξανδρούπολη και την επέκταση του συγκροτήματος στο Καλαμάκι Κορινθίας και βρίσκεται εν αναμονή των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ένταξης. Παράλληλα, στη Σίνδο έχει αγοραστεί όμορο οικόπεδο 3.000 τ.μ. για τη μελλοντική επέκταση της εκεί εγκατάστασης.