Κίνα: Ενίσχυση και ανάπτυξη της ποιοτικής γεωργίας μέχρι το 2022

Οι εκτάσεις των περιοχών ποιοτικής γεωργίας στην Κίνα θα καλύπτουν περίπου 66,7 εκατομμύρια εκτάρια το 2022, εξασφαλίζοντας ποσοστό 80% της συνολικής παραγωγής σιτηρών, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Η καλλιέργεια περιοχών ποιοτικής γεωργίας θα ενισχύσει την προστασία των περιοχών αυτών απέναντι στις καταστροφές, αυξάνοντας την παραγωγή.

Η αύξηση της παραγωγής έχει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας της διατροφής, σύμφωνα με τον Γιου Σινρόνγκ υφυπουργό Γεωργίας και Αγροτικών Ζητημάτων.

1 εκτάριο: 0,01 τ.μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ