Κινητικότητα για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στην Ορεστιάδα

Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή αιολικού πάρκου με εννέα ανεμογεννήτριες, στη θέση Μαύρη Πέτρα. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, μετά από εισήγηση του δημάρχου, Βασίλη Μαυρίδη.

Μόνο γνωμοδοτικός είναι ο ρόλος του δημοτικού συμβουλίου προς την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας ή του περιφερειακού συμβουλίου, που επίσης έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. «Η κεντρική διοίκηση αποφασίζει τελικά και επιλέγει αν θα εισακούσει τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις», λέει.

Όπως διευκρινίζει, δεν αποφασίζουν αφοριστικά αρνητικά στην εξάπλωση των ανεμογεννητριών, εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Υπενθυμίζει ότι σε παρόμοια αίτηση για την εγκατάσταση 72 ανεμογεννητριών γνωμοδότησαν θετικά τον περασμένο Αύγουστο, κατά πλειοψηφία.

Η αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ στηρίχτηκε στις αρνητικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τον σχεδιασμό του δήμου για την περιοχή. «Οι υπηρεσίες ανέπτυξαν σειρά επιχειρημάτων για την ασφάλεια ορισμένων πουλιών και για το φυσικό κάλλος.

Επίσης, ελήφθησαν υπόψη μελέτες από τη Βουλγαρία», σημειώνει, τονίζοντας. «Είναι διαφορετικό το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή του ορεινού όγκου του Τριγώνου». Δεν αναπτύσσεται κτηνοτροφική δραστηριότητα, αλλά ο δήμος πραγματοποίησε σειρά παρεμβάσεων με ποδηλατικούς και περιπατητικούς διαδρόμους. «Έχουμε καταθέσει προτάσεις και αναζητούμε χρηματοδότηση για να διαμορφώσουμε και άλλα μονοπάτια στη συγκεκριμένη περιοχή», προσθέτει.

Ο κ. Μαυρίδης πληροφορείται ότι και η περιφέρεια θα έχει το ίδιο σκεπτικό όταν κληθεί να γνωμοδοτήσει και ζητά από την κεντρική διοίκηση να αφουγκραστεί την τοπική κοινωνία, όπως εκφράζεται μέσα από το περιφερειακό και τα δημοτικά συμβούλια και να μη συναινέσει στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε όσες περιοχές οι γνωμοδοτήσεις των τοπικών οργάνων είναι αρνητικές.

«Πρέπει να εξετάζουν αν συνάδει με όσα σχεδιάζουμε για την περιοχή μας ή αν είναι εις βάρος της ανάπτυξης, όπως εμείς την εννοούμε, είτε πρόκειται για τουρισμό είτε για άλλες δραστηριότητες».

Ο δήμαρχος με την ιδιότητα του προέδρου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ διαπιστώνει κινητικότητα τόσο για εγκατάσταση ανεμογεννητριών όσο και για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμώντας πως χρόνο με τον χρόνο θα αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον. Σημειώνει ότι το δίκτυο είναι επιβαρυμένο και «δεν έχει άλλη χωρητικότητα για να μπορέσουν να γίνουν συνδέσεις. Ορισμένες εταιρείες προσπαθούν να πάρουν εγκρίσεις μόνο για αποθήκευση ενέργειας μέχρι να βελτιωθεί το δίκτυο και να υπάρξει χώρος».

Τέλος, αναφέρει πως ακόμη μία εταιρεία έστειλε υπόμνημα και προφανώς θα υποβάλει και σχετική αίτηση στο δημοτικό συμβούλιο.